Integraal Meer­ja­ren­pro­gramma Infra­structuur (iMPI)


Afslag A9 Heiloo: Heilloze wegen leiden tot bodemloze putten

16 november 2020

Wat een fijn leesbaar en duidelijk document heeft de integratie van het PMI en PMO opgeleverd. Nogmaals complimenten daarvoor aan alle betrokkenen. Zoals ik samen met mevrouw Van Geffen al in de commissie heb aangegeven is het enige dat nog mist een directe link naar kaartmateriaal, zodat het snel overzichtelijk is in het projectenoverzicht om welk project het precies gaat. Maar de Gedeputeerde heeft toegezegd dat er in de volgende versie aan visualisatie wordt gewerkt, dus daar heb ik dan alle vertrouwen in.

Maar het is niet alleen maar hosanna vandaag:

De inhoudelijke zorg die ik in de commissie heb geuit is helaas alleen maar groter geworden de laatste 3 weken. Er wordt nu sowieso al een aanvullend krediet van ruim 7,5 miljoen euro aangevraagd voor de nieuwe aansluiting op de A9 in de gemeente Heiloo, aangezien door vertraging de projectkosten zijn gestegen. Maar nu lijkt er nog een kink in de kabel te komen, nu de coalitiepartijen in Heiloo de meerderheid in de raad kwijt zijn en de Heiloose gemeenteraad ook meteen een voorstel voor 1,7 miljoen extra heeft weggestemd. En nu lijkt het ook nog eens in Castricum te rommelen rond de begroting.

Drie weken geleden stelde de Gedeputeerde (en dit zijn zijn woorden) “dat er elke keer kritisch zal worden gekeken of een volgende stap, een verlenging of een verhoging van het krediet of een vertraging nog recht doet aan het traject waarin het project zich bevindt.”

Er zal nu al volgens de voordracht een subsidie van meer dan 2 miljoen euro aan de gemeente Heiloo worden verleend, maar met de huidige ontwikkelingen zal dat dus ook dat niet genoeg blijken te zijn.

En voor de duidelijkheid: een deel van het project beoogd een aansluiting van het bedrijventerrein Boekelermeer. En dat ligt vlak naast de A9 bij het knooppunt Kooimeer. Maar de nieuwe aansluiting is een aantal kilometer zuidelijker geprojecteerd. En hiervoor moet dan een kostbaar stukje cultuurlandschap vernietigd worden omdat er in het verleden nou eenmaal niet zulke slimme afspraken zijn gemaakt. Doorgaan op de heilloze weg volgens een ooit bedachte verdeelsleutel, terwijl het water de gemeenten financieel aan de lippen staat.

En ik ga hier nu niet met een motie lopen zwaaien, maar ik hoop toch echt van harte dat dit toch echt de laatste keer is en ons college nu een streep gaat trekken op deze heilloze weg.

Want voorzitter, heilloze wegen leiden over het algemeen richting bodemloze putten!

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Algemene Beschouwingen: systeemveranderingen nodig in plaats van pleisters plakken op een zieke patiënt

Lees verder

Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen: minder zwerfaval langs vaarwegen, oevers en overige wegen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer