Bijdrage Kader­brief 2023: bescherm dieren en roep de klimaat- en biodi­ver­si­teits­crisis uit


4 juli 2022

‘Twijfel er nooit aan dat een kleine groep toegewijde burgers de wereld kan veranderen. Het is namelijk nooit anders gegaan.”

Voorzitter, die woorden van antropoloog Margaret Mead bieden hoop in een tijd waarin de omvang van de opgestapelde crises ons dreigt lam te leggen. Als een kleine minderheid samen de schouders eronder zet en de rest aanjaagt voor een mooiere samenleving, dan volgt de rest vanzelf.

Afgelopen maand liep ik samen met duizenden anderen 40 km om geld in te zamelen voor vluchtelingen. 43% van vluchtelingen is kind. Ooit was ik een van die kids. Ik ken dat gevoel van angst en verdriet, omdat je alles wat je dierbaar is moet achterlaten. Geen enkel wezen zou dat moeten meemaken. Het is onze morele plicht om dat voor de jongere generaties te voorkomen.

Maar als we de uitputting van de aarde niet snel weten te stoppen, ontstaan er honderden miljoenen extra klimaatvluchtelingen. Mensen die moeten vluchten omdat hun woonplek door extreem weer en droogte letterlijk onleefbaar is geworden.

Dan gaat het niet meer alleen om kids uit verre landen, maar ook om kids hier, die straks geen veilig thuis meer hebben. En waar kan je dan eigenlijk nog naartoe vluchten, op een onleefbare Aarde?

Dat besef is voor mij de motivatie om elke maand hier te staan en te pleiten voor meer actie.

Voorzitter,

We zien dat de provincie belangrijke groene stappen zet. Maar nog onvoldoende om NH leefbaar te houden. Er moet snel meer gebeuren. Ja, politiek is een kwestie van lange adem. Maar we zitten in een situatie waarbij er geen tijd is voor die lange adem. We zijn de laatste generatie politici die het tij kan keren.

En dát is de hoofdboodschap die een belangrijk stuk als de Kaderbrief die voor ons ligt, zou moeten uitstralen. In een Kaderbrief blikken we immers vooruit en geven we richting voor besteding van maatschappelijk geld. Maar deze Kaderbrief straalt geen urgentie uit. Waar blijft het verhaal dat mensen tot actie beweegt? We verzoeken GS om in de toekomst dit verhaal beter neer te zetten in de belangrijke provinciale stukken.

Om mensen mee te krijgen is een meeslepend verhaal belangrijk. Dat begint bij communiceren dat we in een klimaat- en biodiversiteitscrisis zitten. Dat is meer dan symboliek. Of zoals o.a. ex-PvdA leider Cohen zei: woorden doen ertoe. Bewust van een crisis, zetten mensen eerder de schouders eronder.

Daarom de motie Noord-Holland roept Klimaat- én Biodiversiteitscrisis uit.

Daarmee sluiten we ons aan bij meer dan 2000 overheden wereldwijd.

Voorzitter,

De coronacrisis heeft ons geleerd: als we niet goed omgaan met onze planeet en alles wat daarop groeit en bloeit, dan krijgen we dat als een boemerang terug.

Daarom waarschuwt de PvdD meer dan 15 jaar dat we vast gaan lopen met alle problemen rond o.a. stikstof, natuur, water en gezondheid. We wezen op de fundamentele verandering die nodig is: rechtvaardige economie binnen ecologische grenzen, afbouw van de veeindustrie en transitie naar plantaardig, meer ruimte voor natuur binnen en buiten de stad, gezondheid boven de economische belangen van vervuilers.

Als 15 jaar geleden was geluisterd hadden we de miljarden dieren bevrijd uit een systeem waarin ze niet meer dan een product zijn. Dan hadden we de boeren kunnen helpen met de transities, voordat we 130km per tegen een muur waren gereden. Dan hoefden omwonden van Tata en Schiphol niet voor hun gezondheid te vrezen. Dan hadden we ook miljarden euro’s kunnen besparen.

We zij 15 jaar verder. Gelukkig heeft deze GS een aantal lijnen in de goede richting uitgezet. Bij de Begroting kijken we, hopelijk samen met andere collega’s, hoe we GS kunnen helpen met versnellen. In dat licht willen we ook echt benadrukken hoe zeer we het waarderen dat dit college ingezet heeft op een nieuwe bestuurscultuur, nog lang voordat de discussie landelijk begon te spelen. Daardoor is hier geen ongezond scherpe scheiding tussen oppositie en coalitie en wordt er vanuit het college open gekeken naar de voorstelen van de oppositie.

Voor nu voorzitter, hebben wij nog slechts twee kleine verzoeken:

Decennialang lijden dieren in de wei aan extreem weer, in de vorm van bijvoorbeeld hittestress. Het Rijk praat veel, maar beschermt de dieren nog steeds niet. Terwijl er tal van prachtige oplossingen zijn. De provincie kan in haar netwerken hier aandacht voor vragen.
Een kleine stap voor de provincie, een wereld van verschil voor de dieren.

Daarom de motie Aandacht voor bescherming van dieren tegen extreem weer.

En als laatste: de provincie doet gelukkig steeds meer om dieren te helpen. Verstandig, want een betere wereld voor de dieren, is een betere wereld voor ons. Maar dat beleid is niet SMART en overzichtelijk gemaakt, dus is het voor PS moeilijk te volgen welke vorderingen we maken.

Daarom de Motie Provinciale ambities dierenwelzijn concreter maken.

Voorzitter, beste collega’s.

Grote veranderingen beginnen klein. Collega Jensen zei afgelopen week tegen mij: ik ga jullie dierenwelzijnsvoorstellen steunen, want dan krijg ik street credits van mijn dochter.

Er is maar een kleine groep moedige en toegewijde mensen nodig om positieve Veranderingen teweeg te brengen. Laten wij vandaag onderdeel van die groep zijn. Zodat we straks allemaal die street credits van onze kinderen krijgen.

Zodat ze trots op ons kunnen zijn!

Interessant voor jou

Bijdrage Herstructurering van campings en strandhuisjes door grootkapitaal

Lees verder

Bijdrage over Discussienota ”Terugkeer van de Wolf in Noord-Holland” (CDA)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer