Bijdrage Eerste begro­tings­wij­ziging 2022: stop met stik­stof­tonnen naar IPO en met subsidie hengelen


7 maart 2022

Bijdrage Eerste begrotingswijziging 2022 (VD-17)

Voorzitter,

We zullen ingaan op twee aspecten van de begrotingswijziging: ik eindig over een subsidie voor hengelen, maar ik zal beginnen met de begroting van het IPO.

Partij voor de Dieren is niet akkoord met de extra kosten die richting het IPO gaan, voor hoofdzakelijk het stikstofdossier. De Staten zijn nog niet eerder akkoord gegaan met deze begrotingswijziging van het IPO. Maar deze kosten worden nu wel hier in de begroting aangepast, wat een meerjaren verhoging tot gevolg heeft. En voor wat?

Het IPO wil een prominente rol spelen met een gebiedsgerichte aanpak stikstof. Maar met een nieuw aangestelde stikstofminister (Christianne van der Wal) die als taak Integrale aanpak Stikstof heeft, zal de minister haar rol pakken. In de Planningsbrief van de minister is ook niets te lezen over gezamenlijk optrekken. Logisch ook, de provincies hebben het de afgelopen 3 jaar niet waar kunnen maken en zullen een uitvoeringsorgaan worden van landelijk beleid. Daar is geen 7,8 miljoen per jaar bij het IPO voor nodig.

Maar ook, van een gemeenschappelijke aanpak Stikstof is helemaal geen sprake. Drenthe gaat zelf meer ambtenaren op het dossier zetten. Overijssel zet zelfstandig een streep door extern salderen en Noord-Holland stuurt op eigen houtje een brief naar de minister, omdat de landelijke aanpak niet zou werken voor Noord-Holland.

Er is helemaal geen Inter Provinciale aanpak. Maar we gaan daar vandaag wel, meerjarig, tonnen extra aan uitgeven. Een dure schijn oplossing, zonder resultaat. Ondertussen verslechtert de natuur en kost het meer geld om die te herstellen. We zullen niet akkoord gaan met deze besteding.

Tweede punt voorzitter, is een andere onzinnige besteding van geld. Dit maal een subsidie aan Sportvisserij Midwest Nederland. Wéér een pilotproject voor loodvrij vissen om gratis visspulletjes beschikbaar te stellen. Hoewel we bezig zijn met een verbod op loodgebruik. Het is ook niet de eerste pilot die gehouden is, ook al in 2020 door MidWest Nederland[1]. En eerdere pilots laten zien dat het niet werkt. Het is 60.000 euro de plomp in, ter promotie van hobbyvisserij.
Om dit geld uit de begroting te hengelen, hebben we een amendement voorzitter; met de tekst:

besluiten om besluit 1 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

1. De eerste begrotingswijziging 2022 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijziging:

“Het project “Sportvisserij Midwest Nederland, pilotproject loodvrij vissen” niet toe te voegen aan de lijstsubsidies buiten uitvoeringsregeling en de daarvoor gereserveerde 60.000 euro vloeit terug naar de reserve.”

Dank u voorzitter.


[1] https://gelderland.stateninfor...