Discus­sienota CU grijs en regen­water


14 maart 2022

Er wordt heel vaak gekeken naar de directe kostprijs. Maar dat is onterecht: je moet kijken naar de maatschappelijke kosten over meerdere jaren. En dan is gebruik van regenwater en grijswater niet meer dan logisch. Als we nog datacenters aansluiten op drinkwater hebben we nog een hele ommekeer te maken.

Zo wordt in sommige gemeenten en waterschappen subsidie gegeven voor het plaatsen van een regenton om hoosbuien een beetje op te vangen. De kosten zijn een paar tientjes en er is gratis water voor de planten. Of natuurinclusief bouwen en verbouwen, dat naast groen ook een verkoelende werking heeft in de zomer.

Zo hebben de provincies Utrecht en Overijssel afspraken gemaakt voor klimaatrobuust en klimaatsubsidies, waarbij regenwaterbenutting onderdeel van is.

Waterschappen willen ook af van regenwater in het riool, omdat het beter is voor de zuivering.
Opslaan en hergebruik van water is dus niet alleen besparen van drinkwater.

Doordat het veel relaties heeft met gemeentelijke inzet, met waterschappen maar ook met provinciaal beleid is het logisch dat we als provincie hier een rol in pakken.

Partij voor de Dieren kan de oproep van mevr. Hoogendoorn van CU niet anders dan onderschrijven. We zouden de mogelijkheden graag in kaart brengen.

Interessant voor jou

Bijdrage Eerste begrotingswijziging 2022: stop met stikstoftonnen naar IPO en met subsidie hengelen

Lees verder

Bijdrage Agenda Slimme en Schone Logistiek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer