Concept­be­groting Bij12


28 oktober 2020

We willen enkele punten meegeven over het jaarplan en de rol en positie van BIJ12. Met name over bestrijding van schade door in het wild levende dieren.

Heel goed dat bij faunazaken het kennis-en expertisecentrum versterkt wordt. Dat is goed als contragewicht voor de FBE die wettelijk een andere rol heeft.

Zo is te zien dat Bij12 óók advies geeft over niet-dodelijke verjaging. Wel zouden we graag de verplichting eruit willen hebben dat bij 'verjaging ondersteunend afschot' minimaal 2 keer per week moet worden geschoten. Als een akkerbouwer preventief al het mogelijk doet, zonder dit afschot en andere dodelijke middelen zou de schade uitkering óók voor hem moeten gelden. Helemaal omdat de meestal 10-15 andere verjagingsmethodes uitgewerkt zijn, maar níét allen verplicht zijn. Hierbij wordt aan schieten te veel waarde gehecht. De uitkering lijkt nu nog gebaseerd te zijn op het jachtgeweer.

Bij12 heeft ook middelen om onderzoek te doen bijv. voor diervriendelijke verjagingmethoden. In de begroting wordt dat potje ook nog eens gedeeld met de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade. Het totaal is nog geen 2% ten opzichte van het uitgekeerde bedrag van schade. Dit lijkt me nogal weinig. Wil je gaan besparen op uitkeringen faunaschade, dan zal er onderzoek gedaan moeten worden hoe dat diervriendelijk kan.

Tot slot, het EU-Landbouwakkoord van afgelopen week is een verslechtering en alleen met een goede stevige inzet vanuit de provincies, samen met het IPO, kunnen we de transitie die in onze provincie zo nodig is, vanuit de EU ondersteunen. Deze transitie binnen Noord-Holland kan OF samenvallen met EU-regelingen, maar kan ook tegengewerkt worden. Het is dus zaak dat we betrokken worden bij het opstellen en de voortgang van het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid.

De Partij voor de Dieren vindt dit stuk geen hamerstuk: we willen echt een verbeterslag maken in het omlaag krijgen van faunaschade op een diervriendelijke manier.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds

Lees verder

Bijdrage Algemene Beschouwingen: systeemveranderingen nodig in plaats van pleisters plakken op een zieke patiënt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer