Het geweld­dadig doden van een damhert in Zandvoort


van de Staten­leden F. Zoon en I. Kostic

Indiendatum: sep. 2019

Inleiding

In een woonwijk van de gemeente Zandvoort is een damhert dat al jaren zonder problemen in het dorp verblijft, op brute wijze gedood. Er waren drie schoten en uiteindelijk nog een messteek nodig om het dier dood te krijgen.[1]

Volgens de gemeente en de politie zou het hert zijn aangereden en gewond zijn, maar tegelijkertijd zijn er grote twijfels of er wel een aanrijding was.[2]

Vragen

1. Is er een melding binnengekomen van een derde de andere partij (http://www.wildaanrijding.nl/W... ) of is er later aangifte bij de politie gedaan van de aanrijding met wild?

2. Is er sectie verricht op het damhert om de aanrijding onafhankelijk vast te stellen?

3. In welke functie opereerde de persoon die het hert heeft gedood? Was deze persoon lid van het zogenaamde valwildteam? En was deze persoon bevoegd om het hert te doden?

4. Klopt het dat deze persoon 3 keer heeft moeten schieten en vervolgens met een mes het damhert heeft gedood?

5. Is het gebruikelijk dat (aangereden) wild moeilijk te doden is met een geweer? Zo nee, hoe heeft deze lijdensweg kunnen plaatsvinden?

6. Deelt u onze mening dat met het gewelddadig doden van het dier het zorgplichtartikel 3.24 van de Wet natuurbescherming, waarin is bepaald dat bij het doden van dieren onnodig lijden moet worden voorkomen, is overtreden? Zo nee, hoe denkt u hier dan over? Zo ja, welke actie gaat u hiertegen ondernemen?

7. Deelt u onze mening dat de verkeersveiligheid voor mens en dier gebaat is bij een reductie van de verkeerssnelheid? Gaat u hierover in gesprek met de gemeente?

[1] https://www.nhnieuws.nl/nieuws...

[2] https://www.nhnieuws.nl/nieuws...


https://www.ibabsonline.eu/Lij...

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 29 okt. 2019

https://ibabsonline.eu/LijstDe...

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen : 3 september 2019
Datum GS-besluit : 29 oktober 2019

INLEIDING VRAGEN

In een woonwijk van de gemeente Zandvoort is een damhert dat al jaren zonder problemen in het dorp verblijft, op brute wijze gedood. Er waren drie schoten en uiteindelijk nog een messteek nodig om het dier dood te krijgen.[1] Volgens de gemeente en de politie zou het hert zijn aangereden en gewond zijn, maar tegelijkertijd zijn er grote twijfels of er wel een aanrijding was.[2]

INLEIDING ANTWOORDEN

Antwoord 1:
Ja. Uit contact met de Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) hebben wij begrepen dat het hert uit zijn lijden is verlost in opdracht van de meldkamer van de politie door een deelnemer van het valwildteam van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland. De melding is doorgezet door de meldkamer vanwege een bij haar ingekomen melding van een burger van een aanrijding met een hert.

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN.

Vraag 1: Is er een melding binnengekomen van een derde de andere partij (http://www.wildaanrijding.nl/W... ) of is er later aangifte bij de politie gedaan van de aanrijding met wild?

Antwoord 1: Ja. Uit contact met de Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) hebben wij begrepen dat het hert uit zijn lijden is verlost in opdracht van de meldkamer van de politie door een deelnemer van het valwildteam van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland. De melding is doorgezet door de meldkamer vanwege een bij haar ingekomen melding van een burger van een aanrijding met een hert.

Vraag 2: Is er sectie verricht op het damhert om de aanrijding onafhankelijk vast te stellen?

Antwoord 2: Nee, er is geen sectie verricht. Conform de SWN-werkwijzer is er een beoordeling gedaan of het dier is aangereden, in welke conditie het dier verkeerde en is volgens de “Werkwijzer afhandeling wildaanrijdingen en losgebroken dieren” gehandeld. Het dier was gewond aan twee poten en had een buikwond.

Vraag 3: In welke functie opereerde de persoon die het hert heeft gedood? Was deze persoon lid van het zogenaamde valwildteam? En was deze persoon bevoegd om het hert te doden?

Antwoord 3: Ja. De desbetreffende persoon was op dat moment de dienstdoende uitvoerder van het valwildteam. De persoon beschikte over alle benodigde vergunningen.

Vraag 4:

Klopt het dat deze persoon 3 keer heeft moeten schieten en vervolgens met een mes het damhert heeft gedood?

Antwoord 4: Ja.

Vraag 5: Is het gebruikelijk dat (aangereden) wild moeilijk te doden is met een geweer? Zo nee, hoe heeft deze lijdensweg kunnen plaatsvinden?

Antwoord 5: Nee, dit is niet gebruikelijk. Doorgaans wordt een dier met een enkel schot gedood. Wij betreuren dat dit in dit specifieke geval niet mogelijk is gebleken.

Vraag 6: Deelt u onze mening dat met het gewelddadig doden van het dier het zorgplichtartikel 3.24 van de Wet natuurbescherming, waarin is bepaald dat bij het doden van dieren onnodig lijden moet worden voorkomen, is overtreden? Zo nee, hoe denkt u hier dan over? Zo ja, welke actie gaat u hiertegen ondernemen?

Antwoord 6: Nee. De SWN geeft aan dat het dier conform de in de inleiding genoemde Werkwijzer is gedood. Deze werkwijze en de te volgen procedures zijn afgestemd met de daartoe verantwoordelijke instanties zoals politie, wegbeheerder en de provincie Noord-Holland en voldoen aan de wettelijke vereisten ten aanzien van openbare orde en veiligheid, vrije en veilige doorgang van wegen en de zorgplicht. Onderdeel van de zorgplicht is ook het zo snel mogelijk uit het lijden verlossen van gewonde dieren. Wij gaan verder geen actie ondernemen.

Vraag 7: Deelt u onze mening dat de verkeersveiligheid voor mens en dier gebaat is bij een reductie van de verkeerssnelheid?[3] Gaat u hierover in gesprek met de gemeente?

Antwoord 7: Nee. De hier bedoelde aanrijding heeft plaatsgevonden op een weg waar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt. Wij zien daarom geen aanleiding hierover met de gemeente in gesprek te gaan.

[1] https://www.nhnieuws.nl/nieuws...
[2] https://www.nhnieuws.nl/nieuws...
[3] https://nos.nl/artikel/2298107...