Omge­vings­waarden


De fractie wil dat de Provincie Noord-Holland de kwaliteit van lucht, water, bodem en geluid beter gaat beschermen.

Het standpunt Omgevingswaarden is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie Natuur voorop stellen

Omgevingswaarden

Wat we hebben bereikt

  • Betere bescherming omgevingswaarden

    Door onze motie worden de omgevingswaarden in de provinciale Omgevingsvisie 2050 opgenomen, en daarbij dienen de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) voor luchtkwaliteit en geluid, en de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor waterkwaliteit, als uitgangspunt. Uiterlijk per 2050 moeten de normen gerealiseerd zijn.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties