Succes: PvdD dwingt kriti­scher provin­ciaal beleid rond biomassa af


3 oktober 2019

Dankzij vragen en een motie van de Partij voor de Dieren gaat provincie Noord-Holland vanaf nu strengere eisen stellen aan provinciale investeringen in biomassa. De partij heeft bijna de hele Staten meegekregen in het kritischer kijken naar biomassa. Daarnaast heeft ze een scopewijziging van het investeringsfonds Duurzame Energie (PDENH) voor elkaar gekregen én een breder debat over biomassa (gepland voor de komende maanden) afgedwongen.

In de vergadering van Provinciale Staten van 30 september jl. kwam het onderwerp biomassa in meerdere agendapunten opnieuw aan de orde.

Zo staat in de Startnotities voor de Regionale Energie Strategieën (RES-sen) als één van de leidende principes: ‘biomassa is onder voorwaarde duurzaam’. Op de vraag van de Partij voor de Dieren welke voorwaarde dat is kon Gedeputeerde Staten geen antwoord geven. De Partij voor de Dieren vindt het zeer voorbarig om te stellen dat biomassa duurzaam is. Zo loopt er nog onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar voorwaarden waaronder biomassa duurzaam zou kunnen zijn. Bovendien waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor extra (fijn)stof in de lucht door energie- en warmteproductie uit houtige biomassa. Gedeputeerde Staten antwoordde dat de formulering in de startnotities ongemakkelijk is en biomassa geen onderdeel is van de taakstelling van energieopwekking van 35 TWh (TeraWatt/uur) in de RES-sen.

Dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren volgt later nog een apart en breder debat in Provinciale Staten over de (on)wenselijkheid van verschillende toepassingen van biomassa. Maar ondertussen is de conclusie al duidelijk: de miljardensubsidies voor biomassa zijn weggegooid geld, concludeert recent ook de Europese koepel van wetenschappers. Energie opwekken met hout uit bossen zorgt voor meer CO2-uitstoot dan kolen en gas. “Het is een waanidee dat het verbranden van biomassa duurzaam is.” Biomassa maakt het klimaatprobleem juist groter.

Statenlid Jaap Hollebeek: “De provincie moet een voortrekkersrol op zich nemen en écht duurzaam doorpakken met écht schone energiebronnen. Het duurt minstens 20 jaar voordat een nieuwe boom de hoeveelheid CO2 op kan slaan, die verloren gaat bij het verbranden van een vergelijkbare boom. Nog los van ecosystemen die verloren gaan.”

In het fonds voor duurzame energie (PDENH) zijn dankzij de inzet van de Noord-Hollandse fractie van de Partij voor de Dieren de regels wat betreft biomassa aangescherpt: alleen binnenlands houtige biomassa, en dan alleen resthout of categorie A-afvalhout (schoon hout, en idealiter alleen dat deel dat niet kan worden hergebruikt) komt in aanmerking voor het fonds. De provincie verleent dus in ieder geval geen subsidie meer als het gaat om importhout of hout waarvoor bomen zijn gekapt.

Ook pelletkachels zijn in de ban, na een discussie met de Partij voor de Dieren. Eerder ging provinciaal geld naar de business van pelletkachels. Terwijl in het kader van het Schone Lucht Akkoord en ISDE-subsidie, landelijk juist is besloten niet meer in te zetten op dit type kachels. Dit gebeurde omdat uit onderzoek bleek dat de nadelen groter zijn dan de eventuele voordelen en dat de CO₂-reductie niet opweegt tegen de negatieve milieueffecten. Onder andere het RIVM, het Longfonds en GGD’s willen een stop op financiële steun voor de business van pelletkachels, omdat deze bijdragen aan luchtverontreiniging.

Statenlid Ines Kostic: “Het is ongewenst als de provincie maatregelen neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren - en dat is hard nodig, ook gezien onze ambities om WHO-normen te gaan halen -, maar tegelijkertijd geld steekt in pelletkachels die bijdragen aan luchtverontreiniging. Nu we de klimaatcrisis hebben uitgeroepen, hebben we de plicht naar onze burgers om het geld aan écht duurzame initiatieven te besteden.”

Gerelateerd nieuws

Unicum: Provincie spreekt zich uit tegen levend koken van kreeften en krabben

De provincie gaat geen middelen meer steken in activiteiten en evenementen waarvoor krabben en kreeften levend worden gekookt...

Lees verder

Partij voor de Dieren verrast vrijwilligers Repair Café met vegan taart en schroevendraaiers

Handige vrijwilligers van het Repair Café in Haarlem werden getrakteerd op vegan taart en twee speciale schroevendraaiers. De...

Lees verder