Tata: Deadline is zeer belangrijk


SP, PvdD 50Plus

13 september 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,

constaterende dat:

• de gezondheid van de bewoners rond Tata Steel significant slechter is dan die van bewoners elders in Nederland. Onder meer longkanker, luchtwegklachten en hoofdpijn komen in de IJmondregio significant vaker voor dan elders in Nederland;

• kinderen extra getroffen worden door de uitstoot van Tata Steel. Door lood en PAK wordt hun gezondheid ernstig bedreigd;

• in het EVRM (Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens) onder meer gezond leven als grondrecht wordt aangemerkt;

• de omwonenden van Tata Steel van mening zijn dat er een halt moet worden toegeroepen aan de uitstoot van Tata;

• Gedeputeerde Staten, de Tweede Kamer en de IJmondgemeenten van mening zijn dat er heel snel iets gedaan moet worden om Tata Steel schoner en gezonder te maken;

overwegende dat:

• er 12 jaar geleden al een begin had moeten worden gemaakt met het aanpakken van alle uitstoot van Tata Steel;

• tot nu toe alle ruimte is gegeven om te praten over mogelijke plannen;

• de 'roadmap' van Tata Steel zelf 2050 als streefdatum heeft, hetgeen nu duidelijk veel te laat is;

• diverse Tweede Kamerfracties de behoefte aan een deadline benadrukken, waarop de verschillende scenario's worden voorgelegd;

• het kabinet tot nu toe de boot afhoudt om een deadline te benoemen;

spreekt uit:

• dat Provinciale Staten van Noord-Holland de behoefte aan een deadline onderschrijft;

en besluit Gedeputeerde Staten te verzoeken;

• deze behoefte onder de aandacht van het kabinet te brengen;

en gaat over tot de orde van de dagStatus

Verworpen

Voor

PvdD, CDA, PVV, SP, 50Plus/PvdO, Denk

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CU