Omge­vings­ver­or­dening 2022: Motie bebou­wings­contour jacht


23 mei 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 23 mei 2022, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening 2022;

constaterende dat:

  • jacht met een geweer niet overal mag plaatsvinden;
  • gemeenten daarom in hun omgevingsplan een gebied moeten aanwijzen waar jacht met een geweer niet mag plaatsvinden[1];
  • zo’n gebied een bebouwingscontour jacht heet, waarbij veiligheid voorop staat;

overwegende dat:

  • in drukke gebieden jacht maatwerk behoeft;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • uit te zoeken of instructieregels opgenomen kunnen worden voor bebouwingscontour jacht;

en gaan over tot de orde van de dag.[1] https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/jacht/rijksregels-jacht/#h479a17be-1a14-4936-a7f9-ead0f9daa755


Status

Verworpen

Voor

DENK, JA21, PVV, PvdD, SP

Tegen

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, Liberaal NH, PvdA, VVD