Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: Tata Steel: versnel afronden onderzoek intrekken vergunning kanker­ver­wek­kende onder­delen Tata


Partij voor de Dieren DENK SP PvdO

19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van motie vreemd aan de orde van de dag ’Tata Steel: versnel afronden onderzoek intrekken vergunning kankerverwekkende onderdelen Tata’;

constaterende dat:

  • de provincie inmiddels een derde Last onder dwangsom (Lod) heeft opgelegd voor het uitstoten van rauwe kooks bij de kooksgasfabrieken op het terrein van Tata Steel;
  • omwonenden al zeker sinds 2017 melding maken van rauwe kooks bij de omgevingsdienst, maar de omgevingsdienst pas in 2020 besloot toch te handhaven na een uitspraak van de onafhankelijke Hoor- en Adviescommissie;
  • het optreden van rauwe kooks zorgt voor luchtverontreiniging met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en gezondheidsrisico’s;

overwegende dat:

  • de provincie nu onderzoekt of intrekken van de vergunning voor bijvoorbeeld de Kooksgasfabriek 2 (KGF2) mogelijk is;
  • de provincie dit onderzoek ‘niet eerder dan in de tweede helft 2023’ denkt af te ronden;
  • onderzoek veel sneller kan verlopen, bijvoorbeeld wanneer de provincie de situatie als een crisis beschouwt en de beste juristen benadert om de juridische vraagstelling binnen een af te spreken termijn te beantwoorden;
  • het versnellen van onderzoek ook moet, vanwege grote gezondheidsrisico’s en omdat er al jarenlang weinig verbetering zichtbaar is;
  • de maat een keer vol is;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • het onderzoek naar de mogelijkheden om de vergunning voor in ieder geval de KGF2 in te trekken, te versnellen en af te ronden in het eerste kwartaal van 2023;

en gaan over tot de orde van de dag.
Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, CU

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordening: Stimuleren, versnellen en uitdragen van oplossingen voor waterproblemen

Lees verder

Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: borgen dat 50% reductie kankerverwekkende PAK’s over het hele Tata-terrein onafhankelijk wordt gemeten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer