Motie RES: Onderzoek Bufferzone Vogel­be­scherming Wierin­germeer


5 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 10: Concept-Regionale Energiestrategie├źn (RES),

constaterende dat:

  • volgens het IPBES-rapport uit 2019 (geschreven door topwetenschappers uit de hele wereld) de ongekend snelle achteruitgang van de biodiversiteit een minstens even grote bedreiging vormt voor de mensheid als de opwarming van de aarde [1];

overwegende dat:

  • Vogelbescherming Nederland (VBN) met andere organisaties een nieuwe denkrichting voor de RES Noord-Holland Noord heeft geschetst;
  • deze denkrichting de klimaatopgave koppelt aan biodiversiteitsherstel in het IJsselmeergebied;
  • deze denkrichting voorziet in een bufferzone (achteroevers) tussen het IJsselmeer en de Wieringermeerpolder, met overstromingsgraslanden en rietmoeras;
  • in een deel van deze nieuwe natuurstrook waternatuur en drijvende zonnepanelen gecombineerd kunnen worden;
  • het IJsselmeergebied een uniek, kwetsbaar, internationaal topnatuurgebied is waarop we zeer zuinig moeten zijn;
  • het ook in Nederland slecht gesteld is met de biodiversiteit, wij een zorgplicht hebben en dat het daarom ook bij de energietransitie wenselijk is rekening te houden met de natuur en haar bewoners [2];

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • het alternatief dat VBN aandraagt op te nemen als nieuw zoekgebied in de RES, en daarbij te onderzoeken of dit onderdeel kan uitmaken van een oplossingsrichting,

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://www.demorgen.be/tech-w...; https://www.wur.nl/nl/nieuws/N...
[2] https://www.wur.nl/nl/nieuws/N...Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie RES: Laat houtige biomassa weg uit het Noord-Hollandse RES-beleid, ook wat betreft de warmtetransitie

Lees verder

Motie RES: Terughoudendheid bij uitwerking van het IJsselmeergebied als zoekgebied voor zonne- en windenergie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer