Motie RES: Laat houtige biomassa weg uit het Noord-Hollandse RES-beleid, ook wat betreft de warm­te­tran­sitie


5 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 10: Concept-Regionale Energiestrategieën (RES),

constaterende dat:

 • de RES gaat over het opwekken van hernieuwbare energie, in dit geval zon en wind;
 • de warmtetransitie echter ook onderdeel is van de RES;
 • warmtenetten gevoed kunnen worden met geproduceerde warmte via biomassa, waarvan houtige biomassa (bomen, snoeihout) een significant onderdeel is;
 • PS zich zeer kritisch heeft uitgesproken over houtige biomassa, ook bij de discussies over RES-beleid en bij de Startnotities Regionale Energiestrategieën [1];
 • de Sociaal-Economische Raad adviseert om zo snel mogelijk te stoppen met het subsidiëren van het gebruik van biomassa voor het opwekken van elektriciteit en warmte;
 • het RIVM en GGD’s hun zorgen hebben uitgesproken over de gezondheidsrisico’s van biomassa [2];

overwegende dat:

 • het in kaart brengen van alle beschikbare (grootschalige) duurzame warmtebronnen binnen de regio een onderdeel van de RES is [3];
 • o.a. de Europese koepel van wetenschappers tot de conclusie is gekomen dat het winnen van biomassa uit houtstook niet duurzaam is, en subsidies voor dit soort initiatieven niet de beoogde duurzaamheidsdoelen bereiken [4];
 • vraag naar hout voor o.a. de warmtetransitie bijdraagt aan meer snoeien, rooien en kappen van struikgewas, om zo de biomassacentrales te kunnen voeden;
 • snoeiafval ook een ecologische functie heeft en het massaal verbranden van snoeiafval nadelig kan zijn voor de ecologie en de al kwetsbare biodiversiteit;
 • er nu al houtige biomassa is gestookt waarvan men niet kan garanderen dat het aan duurzaamheidscriteria voldoet en duurzaamheid al helemaal niet te garanderen is als er sprake is van geïmporteerd hout [5];
 • een duurzame warmte- en energietransitie ook betekent kiezen voor echt duurzame bronnen en technieken;
 • er groot maatschappelijk verzet is tegen gebruik van houtige biomassa;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

 • houtige biomassa zoveel mogelijk uit te sluiten van het RES-warmtebeleid in Noord-Holland,

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] In september 2019 bij bespreking Startnotities RES in zowel commissie als PS (https://www.ibabsonline.eu/Age...; https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=NoordHolland&agendaid=e31c76a4-9260-43ca-99d1-b247cb6d75a1&FoundIDs=) en in juli in kader van PDENH (https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=c5ae608c-7531-40c7-bc48-782a5fbf3dcf&FoundIDs=&year=2019)

[2] https://eenvandaag.avrotros.nl...

[3] https://www.regionale-energies...

[4] https://www.rtlnieuws.nl/nieuw...; https://www.knaw.nl/nl/actueel...; https://www.trouw.nl/nieuws/wa...;

[5] https://www.greenpeace.org/nl/...
Status

Verworpen

Voor

PvdD, FvD, PVV, SP, 50Plus/PvdO

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, CDA, CU

Lees onze andere moties

Motie RES: Koppel biodiversiteit aan de energietransitie

Lees verder

Motie RES: Onderzoek Bufferzone Vogelbescherming Wieringermeer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer