Motie: inzetten op dier­vrien­de­lijke innovatie om fauna­schade te voorkomen


11 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van de Begroting 2020;

constaterende dat:

• de provincie sinds dit jaar een portefeuille dierenwelzijn heeft;

• de provincie medeverantwoordelijk is voor het welzijn van dieren en een zorgplicht heeft;

overwegende dat:

• dieren een zeer belangrijke rol spelen in de provincie als medebewoners met intrinsieke waarden en belangen;

• dieren kunnen lijden;

• dieren recht hebben op leefruimte binnen onze provincie;

• onder andere het advies ‘Verbinden en vernieuwen, naar een nieuwe balans tussen preventie en vergoeding’ ingaat op diervriendelijke innovatie om faunaschade te voorkomen ;

gehoord de discussie,

roepen het college van GS op:

• meer onderzoek uit te voeren naar diervriendelijke innovatie om faunaschade te voorkomen,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdD, SP, CU, Denk

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, PVV, 50Plus/PvdO