Motie: POP3-subsidies inzetten voor natuur­in­clu­sieve landbouw


11 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van de Begroting 2020;

constaterende dat:

  • de provincie via het POP3 Europese en eigen middelen steekt in landbouw;
  • het Planbureau voor de Leefomgeving, de Gezondheidsraad, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het grootste onderzoek ooit op dit gebied van de Universiteit van Oxford constateren dat een ingrijpende verandering in het landbouw- en voedselsysteem nodig is om de lange termijn doelen van het klimaat-, natuur- en milieubeleid te halen;
  • de milieudruk samenhangt met de grote oppervlakte die de landbouw bestrijkt en het grote aantal dieren dat gehouden wordt;

overwegende dat:

  • natuurinclusieve kringlooplandbouw (i.e. landbouw met een lage milieudruk en een positief effect op de biodiversiteit) goed aansluit bij deze gevraagde ingrijpende verandering;
  • uit o.a. van onderzoek van Alterra en ARC2020 is gebleken dat Europese landbouwsubsidies in het algemeen natuurverlies juist in stand houden en dus de doelen van een natuurinclusieve, kringlooplandbouw schaden;
  • in het Coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ staat dat de provincie investeert in natuurinclusieve en kringlooplandbouw;
  • het landbouwsysteem door een transitie heen gaat en de boeren daar hulp bij nodig hebben;
  • het een vorm van kapitaalvernietiging is om te blijven investeren in de gangbare landbouw terwijl een transitie gaande is;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • POP3-subsidies waar mogelijk in te zetten om stappen te maken richting meer natuurinclusieve, diervriendelijke kringlooplandbouw en boeren daarbij te ondersteunen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, D66, PvdA, SP, 50Plus/PvdO, Denk, PvdD

Tegen

FvD, VVD, D66, CDA, PVV, CU

Lees onze andere moties

Motie: transitiecoach melkveehouderij

Lees verder

Motie: inzetten op diervriendelijke innovatie om faunaschade te voorkomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer