Motie Geld West­fri­siaweg naar opvang­centra wilde dieren


11 oktober 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11 oktober ’21, ter behandeling van Eindverantwoording project N23 Westfrisiaweg;

constaterende dat:

  • uit de ‘Eindverantwoording project N23 Westfrisiaweg’ blijkt dat er een voordelig saldo van 9,17 miljoen euro resteert;

overwegende dat:

  • Vogel- en dierenopvang De Bonte Piet in Midwoud eerder aangaf dat het aantal dieren dat in Midwoud opgevangen wordt, elk jaar stijgt;[1]
  • dit volgens de voorzitter van De Bonte Piet mede te maken heeft met grote infrastructurele werken, zoals verbreding en nieuwe wegdelen van de Westfrisiaweg waardoor het leefgebied van wilde dieren steeds beperkter wordt en wilde dieren onder andere daarom steeds vaker in nood komen;
  • wildopvangcentra het financieel zwaar hebben, omdat zij geen structurele vergoeding krijgen van de overheid;
  • natuurbescherming een kerntaak van de provincie is;
  • opvangcentra voor wilde dieren een bijdrage leveren aan biodiversiteit en ook bedreigde wilde dieren helpen;
  • opvangcentra voor natuureducatie zorgen, wat steun biedt aan de provinciale doelen rond de natuur en het bijbehorende draagvlak;

gehoord de discussie,

roepen Gedeputeerde Staten op:

een deel van het positief saldo van het project Westfrisiaweg te bestemmen voor ondersteuning van de wildopvangcentra in de regio;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Medemblik Actueel | De Bonte Piet in Midwoud: dierenziekenhuis zonder opnamestop


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, CU, Denk

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Gezamenlijke oproep aan Rijk vergunning gaswinning Ternaard-Ameland niet te verlenen

Lees verder

Motie ruimhartige compensatie natuur Westfrisiaweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer