Motie Geen provin­ciale steun voor het levend koken van kreeften en krabben


van het Statenlid I. Kostic

30 september 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 30 september 2019, te Haarlem, ter behandeling van de motie vreemd “Geen provinciale steun voor het levend koken van kreeften en krabben”;

constaterende dat:

 • de provincie in mei een ‘exclusieve Masterclass Rivierkreeften’ hebben ondersteund, waarvoor mogelijk rode Amerikaanse rivierkreeften levend werden gekookt;[1]
 • de projectleider en adviseur van de provincie Noord-Holland toen aangaf dat deze masterclass een opmaat zou zijn naar een groot festival, aan het einde van het seizoen, waaraan de provincie gaat bijdragen;[2]
 • de provincie overweegt in te zetten op vermarkten van de Amerikaanse rivierkreeft, waarbij de mogelijkheid bestaat dat ook in de toekomst mede met hulp van de provincie deze dieren levend gekookt worden;[3]
 • nu niet uitgesloten is dat er provinciaal geld kan gaan naar andere activiteiten waarbij kreeften en krabben levend worden gekookt;

overwegende dat:

 • in Zwitserland het vanaf 1 maart 2018 verboden is om kreeften nog langer levend te koken. Daarnaast is het niet langer toegestaan levende kreeften te vervoeren op ijs of in ijswater en dienen de kreeften in een natuurlijke omgeving gehouden te worden. Dit met als reden dat dierenwelzijn bij zulke praktijken in het geding is. Ook in Nieuw-Zeeland geldt een vergelijkbaar verbod;[4]
 • in Nederland kreeften vaak nog wel levend in een pan kokend water worden gegooid, maar daar steeds meer weerstand tegen is. 58 procent van de Nederlanders vindt dat er een verbod moet komen op het levend koken van de schaaldieren;[5]
 • het levend koken van schaal- en schelpdieren volstrekt onnodig is en het dier blootstelt aan grote en langdurige stress. De doodsstrijd kan drie minuten duren waarbij het dier probeert te ontsnappen. Kreeften gaan spartelen en al hun spieren aanspannen als ze in een bak kokend water terechtkomt;[6][7][8]
 • volgens wetenschappelijk onderzoek kreeften en krabben aan belangrijke criteria voor pijnbeleving voldoen, maar is niet te zeggen hóe ze de pijn beleven. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat kreeften en krabben een morfine-achtige stof aanmaken als één van hun poten wordt afgeknipt en vermijden krabben en heremietkreeften een hokje waar ze een schok krijgen;[9]
 • in Verenigd Koninkrijk hebben o.a. de RSPCA, de grootste dierenwelzijnsorganisatie van het land, neurowetenschappers en de belangenvereniging voor dierenartsen een brief ondertekend waarin ze vragen om een verbod op het levend koken van schaal- en schelpdieren;[10][11]
 • steeds meer koks aangeven dat het levend koken van dieren zoals kreeften volstrekt onnodig is;[12]
 • ook de minder aaibare dieren respectvolle behandeling verdienen;
  - zelfs als nog niet zeker is dat dieren lijden, mogelijke pijn moet worden voorkomen (voorzorgsbeginsel);

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • geen middelen meer te steken in evenementen en activiteiten waarbij niet uitgesloten kan worden dat krabben en kreeften levend worden gekookt;

en gaan over tot de orde van de dag.


  [1] https://noordholland.partijvoo...
  [2] https://noordholland.partijvoo...
  [3] https://noordholland.partijvoo...
  [4] https://eenvandaag.avrotros.nl...
  [5] https://www.nu.nl/dieren/43108...
  [6] https://eenvandaag.avrotros.nl...
  [7]

  [8] https://www.telegraph.co.uk/pe...
  [9] https://www.nrc.nl/nieuws/2018...
  [10] https://www.bbc.com/news/scien...
  [11] https://www.change.org/p/micha...
  [12] https://www.gelderlander.nl/ui...


  Status

  Aangenomen

  Voor

  PvdD, CU, FvD, Denk, GroenLinks, PvdA, CDA, PVV, SP, 50Plus/PvdO

  Tegen

  D66, VVD, PvdA

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer

  Lees verder

  Motie: goed stikstofbeleid door herstel natuurgebied als uitgangspunt te nemen

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer