Motie OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer


van PvdD, SP, CDA, D66, GL, PvdA

8 juli 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 8 juli 2019, ter bespreking van deze motie vreemd aan de orde van de dag;

constaterende dat:
- het ontwerp Programma van Eisen (PvE) van de Vervoerregio Amsterdam voor de 0V-concessie Zaanstreek-Waterland tot en met 14juli ter inzage ligt;
- aan de Provincie Noord-Holland als aangrenzende concessieverlener advies wordt gevraagd;
- in het ontwerp-PvE de minimale frequentie op de routes naar Oostzaan en Land5meer op 2 keer per uur is gezet, zelfs tijdens de spitsuren;

overwegende dat:
- de verbinding Oostzaan en Landsmeer volgens het ontwerp-PvE qua bezettingsgraad een verbindende lijn is;
- de huidige frequentie van de buslijnen in Oostzaan en Landsmeer tijdens de spitsuren 6 tot 8 per uur is;

gehoord de discussie, roepen het college van GS op:
- een zienswijze in te dienen om de minimale frequentie voor Oostzaan en Landsmeer gelijk te stellen aan die van de verbindende lijnen,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, CDA, D66, GL, VVD, PvdA, PVV, CU, 50Plus/PvdO, Denk

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Geen investeringen in vervuilende biomassa

Lees verder

Motie Geen provinciale steun voor het levend koken van kreeften en krabben

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer