Motie Doden van dieren geen voor­waarde stellen voor scha­de­ver­goeding


6 november 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 november 2023, ter behandeling van de Begroting 2024;

constaterende dat:

  • in het Coalitieakkoord 2023-2027 Verbindend vooruit! is opgenomen dat wordt ingezet op preventieve en diervriendelijke maatregelen bij gewas- en natuurbescherming;
  • in het coalitieakkoord staat dat dierenwelzijn belangrijk is en dat de coalitie aandacht houdt voor dierenwelzijn als belangrijke waarde in handelen en beleid;
  • volgens de Beleidsregel Tegemoetkoming schade van de provincie NH [1], moet - wanneer toegestaan - minimaal twee keer per week een bejagingsactie hebben plaatsgevonden om in aanmerking te komen voor schadevergoeding;
  • een verjagingsactie hetzelfde is als 'aan verjaging ondersteunend afschot', wat betekent: het doden van dieren bij verjaging;

overwegende dat:

  • boeren nu dus dieren móeten proberen te doden om in aanmerking te komen voor schadevergoeding;
  • verjagen zonder kogels wel degelijk ook mogelijk is, zie bijvoorbeeld het rapport van de provincie Utrecht "lnnovaties voor ganzenwering en innovaties" [2];
  • serieuze inzet op preventie en dierenwelzijn betekent dat boeren die kiezen voor het niet-doden van dieren en inzetten op niet-dodelijke methodes, niet worden benadeeld;

gehoord de discussie,

roepen GS op:

  • om te verkennen hoe boeren die enkel niet-dodelijke middelen gebruiken om dieren te verjagen ook in aanmerking kunnen komen voor schadevergoeding;
  • hierover zo snel mogelijk te rapporteren aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent de uitvoering en invulling van tegemoetkoming bij schade (Beleidsregel tegemoetkomingschade Noord-Holland) | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

[2] Eindrapport-onderzoek-innovaties-voor-ganzenwering-en-verjaging.pdf (natuurverdubbelaars.nl)


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, PvdA, D66, PvdD, Volt, SP, CU

Tegen

BBB, VVD, JA21, PVV, CDA, FvD, 50Plus

Lees onze andere moties

Motie Provinciale bijdrage energiebesparing concreet maken

Lees verder

Motie Problemen niet verplaatsen, maar oplossen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer