Motie Carnivoor? Geef het door!


Voed­sel­visie 2020-2030

1 februari 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in online vergadering bijeen op 1 februari 2021, ter behandeling van de Voedselvisie 2020-2030;

constaterende dat:

  • een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon niet alleen bevorderlijk is voor de gezondheid, maar ook duurzamer is en een grote positieve bijdrage levert aan het behalen van de klimaat- en milieudoelen;
  • dat de voedselkeuze volgens wetenschappers in sterke mate wordt bepaald door het aanbod en de sociale norm;
  • het concept "Carnivoor? Geef het door!" van professor, gedragseconoom en voormalig D66-senator Henriëtte Prast [1], zoals o.a. wordt gehanteerd door het ministerie van OCW en verschillende gemeenten, hierop inspeelt door plantaardige maaltijden als uitgangspunt te nemen in de menukaart, met behoud van volledige keuzevrijheid;

overwegende dat:

  • de provincie aangeeft dierenwelzijn belangrijk te vinden;
  • steeds meer mensen plantaardig willen gaan eten, o.a. om gezondheid, klimaat en dierenwelzijn [2];
  • Provincie Noord-Holland een voorbeeldfunctie heeft en zegt vanuit de provinciale organisatie te willen bijdragen aan een duurzaam, meer plantaardig voedselsysteem en dat ook in eigen communicatie te verwerken;
  • door de norm in de provinciale catering om te draaien van dierlijke producten als standaard, naar plantaardige producten als standaard, communiceert de provincie dat ze duurzaamheid, dierenwelzijn en gezondheid serieus neemt;
  • door het principe “Carnivoor? Geeft het door!” toe te passen, blijft de keuzevrijheid van mensen behouden en iedereen die alsnog dierlijke producten wil eten kan dat gewoon doorgeven;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • standaard plantaardige gerechten te serveren in het provinciehuis en tijdens door de provincie georganiseerde bijeenkomsten, behalve voor personen die van tevoren andere eetwensen hebben opgegeven;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ines Kostić,
Partij voor de Dieren

1

2 https://www.biojournaal.nl/art...


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Visserij betrekken bij de Voedselvisie

Lees verder

Amendement Onderzoek naar reststromen uit de visserij schrappen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer