Amen­dement Onderzoek naar rest­stromen uit de visserij schrappen


Voed­sel­visie 2020-2030

1 februari 2021

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 1 februari 2021, ter behandeling van de Voedselvisie 2020-2030,

besluiten om besluit 1 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

1. De Voedselvisie 2020-2030 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

 • Onder 4.1 Agrarische sector (p. 9)

  de volgende zin te schrappen:

  onderzoek in hoeverre (rest)stromen uit de Visserij kunnen worden ingezet in het sluiten van kringlopen;”

 • Toelichting

  De Voedselvisie stelt het zelf: Nederland is een van de grootste visproducenten van Europa. Toch doet deze Voedselvisie niets met welzijn van vissen en betrekt vissen alleen in het kader van mogelijk sluiten van kringlopen.

  Er zijn meerdere manieren om kringlopen te sluiten en helaas zijn ze niet allemaal even goed voor dierenwelzijn, waaronder die van vissen. De Raad van Dierenaangelegenheden heeft in een uitgebreid rapport dringend meer aandacht gevraagd voor vissenwelzijn [1]. Het is bovendien niet de bedoeling dat we een systeem opbouwen waarin we afhankelijk worden van het in stand houden van massaal doden van dieren en suboptimale dierenwelzijn (lock in effect)[2]. Uitgangspunt zou moeten zijn dat we kringlopen willen sluiten met de best mogelijke resultaat voor dierenwelzijn en milieu. Het aangekondigde onderzoek draag daar niet aan bij en we kunnen ons geld en tijd beter besteden.

  Ines Kostić
  Partij voor de Dieren

[1] https://www.rda.nl/publicaties...

[2] https://www.natuurenmilieu.nl/...


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, CU, D66, Denk, GroenLinks, JA21, PVV, SP, VVD, PvdA, FvD