Amen­dement Visserij betrekken bij de Voed­sel­visie


Voed­sel­visie 2020-2030

1 februari 2021

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 1 februari 2021, ter behandeling van de Voedselvisie 2020-2030,

besluiten om besluit 1 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

1. De Voedselvisie 2020-2030 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

 • Onder hoofdstuk 3. Doelen van de Voedselvisie (p. 8) na de zin:

  Ecologie: De grondgebonden agrarische bedrijfsvoering draagt bij aan ecosysteemdiensten, klimaatadaptie en het reduceren van emissies, (bodem-) biodiversiteit en dierenwelzijn.”

  toe te voegen:

  Daarnaast is er aandacht voor vissenwelzijn en het voorkomen van de schadelijke effecten van de visserij.”

 • Onder hoofdstuk 7. Criteria (p.22) na de zin:

  Ecologie: De grondgebonden agrarische bedrijfsvoering draagt bij aan ecosysteemdiensten, klimaatadaptie en het reduceren van emissies, (bodem-) biodiversiteit en dierenwelzijn;”

  toe te voegen:

  Daarnaast is er aandacht voor vissenwelzijn en het voorkomen van de schadelijke effecten van de visserij.”

Toelichting

De Voedselvisie stelt het zelf: Nederland is een van de grootste visproducenten van Europa. Wetenschappers slaan ondertussen alarm over de schadelijke impact van de visserij.1 Toch doet deze Voedselvisie niets met de visserijsector, de impact ervan op het milieu en natuur en het welzijn van vissen, en betrekt vissen alleen in het kader van mogelijk sluiten van kringlopen. Dit amendement corrigeert die omissie.

Er is geen enkele reden om wel ambities in de Voedselvisie te stellen die betrekking hebben op agrariërs en landbouwdieren, maar niet op vissers en vissen. Visserij hoort duidelijk in de Voedselvisie thuis en moet daarom ook duidelijker, integraal bij de ecologische en dierenwelzijnsdoelen van de provincie worden betrokken. De integrale aanpak is waar PS ook om heeft gevraagd.

De Raad van Dierenaangelegenheden heeft in een uitgebreid rapport dringend meer aandacht gevraagd voor vissenwelzijn. Dat kan betrokken worden bij de uitvoering van de Voedselvisie.

Ines Kostić, Partij voor de Dieren

[1] https://www.groene.nl/artikel/...; https://news.stanford.edu/news...


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, JA21, PvdA, PVV, SP, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Hoogste niveau natuurinclusieve landbouw rondom natuurgebieden

Lees verder

Motie Carnivoor? Geef het door!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer