Motie Leg vlieg­verkeer privéjets aan banden


SP, PvdD

14 november 2022

Overwegende dat:

  • er jaarlijks duizenden privévluchten vanaf Schiphol vertrekken;
  • veel van deze privévluchten ‘relatief korte afstanden’ betreffen van nog geen 500 kilometer;
  • het aantal vliegbewegingen moet worden teruggebracht om de CO2-uitstoot te verminderen, de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen.

Besluit Gedeputeerde Staten opdracht te geven:

Het gebruik van privéjets te ontmoedigen, door bij het Rijk te pleiten voor:

  • het invoeren van een belasting op kerosineverbruik voor privévluchten;
  • privévluchten te laten meetellen bij het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen vanaf Schiphol;
  • een onderzoek naar de mogelijkheden om gebruik van privévluchten te
    verbieden;
  • te onderzoeken hoe binnen de EU de belastingvoordelen voor gebruik en bezit van privéjets afgeschaft kunnen worden en hoe gebruik en bezit zwaarder belast kan worden.

en gaat over tot de orde van de dag.Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Toegezegd geld aan opvangcentra voor wilde dieren

Lees verder

Motie Lutkemeerpolderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer