Motie Toegezegd geld aan opvang­centra voor wilde dieren


PvdD

14 november 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 14 november 2022, ter behandeling van de Begroting 2023;

constaterende dat:

  • wildopvangcentra belangrijke maatschappelijke diensten voor Noord-Holland leveren door het bieden van hulp aan wilde dieren in nood, door het geven van natuureducatie en het bieden van een plek aan jongeren en mensen met een rugzakje;
  • deze opvangcentra al jaren moeten vechten om te overleven, omdat voor hun structurele financiering wettelijk gezien niets geregeld is, terwijl ze wel plichten hebben en belangrijke maatschappelijke diensten leveren;
  • provincie Noord-Holland erkent dat de wildopvangcentra belangrijke maatschappelijke diensten leveren voor de provincie en daarvoor €200.000 euro opzij heeft gezet voor de periode 2019-2023;

overwegende dat:

  • €100.000 euro echter na drie jaar nog ligt te wachten op besteding, terwijl de wildopvangcentra het geld hard nodig hebben;
  • die €100.000 in 2019 gereserveerd is voor een externe deskundige die de wildopvangcentra zou begeleiden naar het schrijven van uniforme protocollen, in de verwachting dat de Rijksoverheid snel met nieuwe beleidsregels zou komen;
  • die nieuwe beleidsregels er nog niet zijn en ook niet voor de verkiezingen van 2023 komen;
  • het lastig is uit te leggen dat zoveel geld zolang op de plank wordt gehouden voor inhuur van één externe kracht, terwijl wildopvangcentra het al jaren moeilijk hebben en er nog geen aanzet is gedaan voor het regelen van structurele financiering;
  • het uitgangspunt altijd was om in overleg met opvangcentra en op basis van hun behoeften tot besteding van het gereserveerde geld te komen;
  • gedeputeerde Zaal in commissie van 5 september 2022 aangaf dat op het moment dat “er signalen zijn van álle opvangcentra” over de besteding, daar natuurlijk naar gekeken moet worden;
  • de wildopvangcentra gezamenlijk, Stichting Wildopvang.nl en Stichting Dierenlot duidelijk zo’n signaal hebben gegeven en hebben laten weten dat gezien de ontwikkelingen het niet wenselijk is dat de €100.000 euro aan een externe wordt besteed en zeker niet voor zo’n groot bedrag;[1]


gehoord de discussie,

verzoeken GS:

het resterende bedrag à €100.000,- niet langer voor één externe deskundige op de plank te houden, maar te luisteren naar de Noord-Hollandse wildopvangcentra en Stichting Dierenlot, en vóór maart 2023, in overleg, het geld zo te besteden dat het maximaal bijdraagt aan de behoeften van de opvangcentra;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon
Partij voor de Dieren


[1] https://noordholland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/370ce09a-402e-4a89-bec5-76820d4dab18?documentId=cc72c4aa-d361-403b-8919-1e795b2e4d70&agendaItemId=91ec521f-48f0-4e29-b113-3bf7d1aade11


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Toekomst van Noord-Hollandse wildopvangcentra borgen

Lees verder

Motie Leg vliegverkeer privéjets aan banden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer