Motie Lutke­meer­pol­deren


SP, PvdD

14 november 2022

Overwegende dat:

  • Ahold zich heeft teruggetrokken uit de Lutkemeerpolder;
  • verschillende betrokken partijen hebben aangegeven bereid te zijn om in overleg te treden over de toekomst van de Lutkemeerpolder;
  • een groeiende groep Amsterdammers een voedselpark in de Lutkemeerpolder wil realiseren;
  • stadslandbouw goed past in de transitie naar een circulaire economie;

verzoekt Gedeputeerde Staten,

  • in overleg te treden met de initiatiefnemers van het Voedselpark, de gemeente Amsterdam, de aandeelhouders van SADC en de overige betrokken gemeenten;
  • zich te buigen over de ontwikkeling en realisatie van een Voedselpark in de Lutkemeerpolder;
  • en de uitkomsten van dit overleg te rapporteren aan Provinciale Staten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, FvD, SP, CU, 50Plus/PvdO, DENK

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, VVD, JA21, CDA, PVV, Fractie Baljeu, N-NH

Lees onze andere moties

Motie Leg vliegverkeer privéjets aan banden

Lees verder

Motie Geen prijsstijging busvervoer in Noord-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer