Amen­dement Masterplan biodi­ver­siteit: inzetten op bron­maat­re­gelen


1 februari 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 1 februari 2021,

ter behandeling van de voordracht Masterplan Biodiversiteit,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit de volgende besluiten toe te

voegen:

- In te zetten op bronmaatregelen en niet op soortbescherming en bestrijding invasieve exoten;

Toelichting

Een masterplan behoort een kapstok te bieden, waarna de biodiversiteit herstelt. In een masterplan is geen ruimte voor end-of-pipe maatregelen, zoals deze genoemd worden bij Thema’s hoofdstuk 5.6. Waarvan de werking op z’n best discutabel is en waarbij vooral ingezet wordt op het bestrijden en niet op versterken.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

CDA, CU, D66, Denk, FvD, Fractie Baljeu NH, JA21, PVV, VVD, PvdA, GroenLinks