Amen­dement Masterplan biodi­ver­siteit: eigen­risico fauna­schade voor biolo­gische landbouw 5%


1 februari 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 1 februari 2021,

ter behandeling van de voordracht Masterplan Biodiversiteit,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit de volgende besluiten toe te voegen:

- te onderzoeken hoe tegemoetkoming faunaschade op biologische gecertificeerde percelen te maximeren zijn op 95%;
- financiële dekking van “Beschermen kwetsbare soorten en bestrijden invasieve exoten” vrij te laten vallen en toe te voegen aan operationeel doel 5.2.4 “Tegemoetkoming faunaschade uitkeren”;

Toelichting

Biologische boeren werken aan de voorkant bij versterken biodiversiteit door o.a. geen gebruik te maken van landbouwgif en kunstmest. Indien de natuur eens tegen zit dienen ze daarvoor gecompenseerd te worden.

Financiële middelen hiervoor worden gevonden in de middelen die worden uitgetrokken aan de achterkant benadering van het Masterplan biodiversiteit bij soort specifieke bescherming en bestrijding.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

CDA, CU, D66, Denk, FvD, Fractie Baljeu, JA21, PVV, VVD, PvdA, GroenLinks

Lees onze andere moties

Amendement Masterplan biodiversiteit: inzetten op bronmaatregelen

Lees verder

Motie Masterplan biodiversiteit: Gelden voor Biodiversiteit niet inzetten voor bermbeheer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer