Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening: 1 laag dieren in plaats van 1 bouwlaag


5 oktober 2020

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 oktober 2020, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening NH2020,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit art. 6.29, lid 3:

“Voor zover een ruimtelijk plan betrekking heeft op een bestaande intensieve veehouderij zoals bedoeld in het tweede lid geldt bij uitbreiding dat ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden van dieren.”

te wijzigen in:

“Voor zover een ruimtelijk plan betrekking heeft op een bestaande intensieve veehouderij zoals bedoeld in het tweede lid geldt bij uitbreiding dat ten hoogste één laag gebruikt mag worden voor het houden van dieren.”

Toelichting
Dit amendement voorkomt mogelijkheden bij intensieve veehouderijen. In de praktijk zorgde één bouwlaag er al voor dat er geen dierenflats konden komen, maar wel konden dieren in stellingsystemen gehouden worden. Een voorbeeld hiervan is het patio-systemen waarbij meerdere lagen dieren in één bouwlaag worden gehouden. Deze aanpassing beoogt dit te voorkomen.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, GroenLinks, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV, CU, Fractie Baljeu