Voorstel orga­ni­seren werk­bezoek opvang­centra wilde dieren in nood


25 november 2019

Voorzitter,

Zoals sommige hier zullen weten – het was immers ook landelijk nieuws- verkeren opvangcentra voor wilde dieren in nood in grote problemen. Dat komt omdat geen overheidslaag zich verantwoordelijk voelt om deze centra te steunen.

Gelukkig neemt onze provincie stappen om die verantwoordelijkheid wel te nemen.

Vrijdagochtend was een erg fijne en leerzame bijeenkomst met wethouders, gedeputeerde, ambtenaren, Statenleden en de opvangcentra voor wilde dieren om te kijken hoe we knelpunten kunnen oplossen en hoeveel geld daarvoor nodig is. De opkomst was groot, maar helaas was van de politieke partijen in de PS alleen D66 en PvdD aanwezig.

Aangezien wilde dieren steeds vaker door menselijk handelen in nood komen,
- aangezien iedereen de wettelijke zorgplicht heeft om wilde dieren in nood te helpen,
- aangezien we dat niet kunnen doen zonder expertise van opvangcentra,
- aangezien juist deze centra in serieuze nood verkeren
en aangezien de provincie nu aan de slag wil met oplossingen, nemen wij aan dat meer partijen dit proces beter zouden willen volgen.

Daarom vragen we alle partijen, namens de opvangcentra die vrijdag aanwezig waren, of ze willen instemmen met het organiseren van een werkbezoek aan de opvangcentra door de griffie. Gedeputeerde gaat de opvangcentra ook bezoeken. Misschien kan dat gecombineerd worden.

Interessant voor jou

Gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek

Lees verder

Verbinding A8-A9: gratis advies voor een alternatief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer