Verbinding A8-A9: gratis advies voor een alter­natief


2 december 2019

Een nieuw onderzoek naar de verbinding tussen de A8 en de A9 voor maar liefst 1,9 miljoen euro. Ik ga het nu eens niet over stikstof, biodiversiteit, bodemdaling, landschapsplannen of natuurwaarden hebben. Hoe mijn partij daar in staat moge duidelijk zijn. En alle voor ons relevante vragen zijn door de heer Steeman, mevrouw Van der Waard en de heer Hoogervorst reeds gesteld.

Daarom wil ik voorop stellen dat we hier een gemeenschappelijk probleem behandelen. Een vraagstuk dat voornamelijk bestaat uit een drietal pijlers:

  • de toenemende mobiliteitsvraag;
  • de leefbaarheidskwestie rondom Krommenie Zuid/Assendelft Noord;
  • het behoud van het karakteristieke cultuurlandschap in het gebied.

Laat het duidelijk zijn dat wij als Partij voor de Dieren niet blind zijn voor deze gegevens. Bij gezamenlijke problemen denken we graag constructief en creatief mee in oplossingsrichtingen.

Maar wat er hier gebeurt is van een totaal andere orde: het vraagstuk staat hier namelijk niet centraal, maar slecht één van de (lang geleden) bedachte oplossingen. Namelijk het verbinden van de A8 en de A9 door een vrijwel rechte streep door het karakteristieke cultuurlandschap te trekken.

Ooit heeft iemand blijkbaar bedacht dat dit het ei van Columbus was, en in al de sindsdien verstreken jaren is er weinig tot niets aan die visie veranderd. Politiek is echter vooruit kijken, en met de toenemende ontwikkelingen aan de noordwestkant van Amsterdam en het zuidwesten van Zaanstad lijkt het tijd voor een vernieuwende en verruimende blik.

Door projecten als Havenstad, Hembrugterrein, het transformeren van de Achtersluispolder tot woon/werkgebied en de economische ontwikkeling van de Westzanerpolder, zullen de te verwachten mobiliteitsstromen zich steeds meer concentreren rond het Noordzeekanaal. Neem hier het eventuele doortrekken van de Noord-Zuidlijn richting Zaanstad Zuid bij en combineer dit met leefbaarheidsproblematiek rondom de A8 nabij Zaandam Noord en Koog aan de Zaan, en die rond de N203 bij Krommenie/Assendelft en voilà …

Vijf kilometer ten zuiden van het te onderzoeken tracé, langs het Noordzeekanaal, ligt de N246. Aan de westkant sluit deze aan op de A9, nabij een industrieterrein ten oosten van Beverwijk. Ter hoogte van de pont van Buitenhuizen is hier een aansluiting met de S-150, een rechtstreeks verbinding met de zuidelijke A8. En een verbinding langs alle eerder genoemde gebieden van economische ontwikkelingsgebieden, beoogde woningbouwkerngebieden en de eventuele doorgetrokken Noord-Zuidlijn, wat nog meer activiteit zal aantrekken.

DAAR gaat het gebeuren, dus DAAR zal sowieso een opwaardering van mobiliteit moeten plaatsvinden, in welke vorm dan ook: OV, fiets en/of auto. Om dan ‘for the time being’ 5 kilometer noordelijker een extra verbindingsweg te creëren lijkt ons een inmiddels door de tijd ingehaald idee. In combinatie met opwaardering van het huidige spoor en een betere fietsinfrastructuur tussen de regio Alkmaar/Heerhugowaard en de Noordelijke Randstad lijkt de focus op de N246/S-150 een meer toekomstbestendige oplossingsrichting. Een toekomst waar bovendien de Stelling van Amsterdam niet nog op NOG meer plekken doorsneden hoeft te worden.

De zuidelijke A8 zal dan vooral nog als belangrijkste aanvoer-ader van de A7 richting Hoorn zijn, vanaf het knooppunt Zaandam naar het noorden zal de leefbaarheid rondom de A8/N203 toenemen, en een karakteristiek cultuurlandschap wordt gespaard.

Dit advies kostte iets minder dan 1,9 miljoen, wat overigens een vrij pittig bedrag is om voor sommige ogenschijnlijk pijnlijke beslissingen nog een aantal jaren vooruit te schuiven.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Voorstel organiseren werkbezoek opvangcentra wilde dieren in nood

Lees verder

PS: Actualiteit PvdA Sinterkoelers Tata Steel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer