Gemeen­schap­pe­lijke rege­lingen Omge­vings­dienst Noord-Holland Noord en Omge­vings­dienst Flevoland en Gooi- en Vecht­streek


25 november 2019


Dank, voorzitter.

Dank aan de ambtenaren voor de beantwoording van de technische vragen.

Erg nuttig was de wijzigingstabel bij de stukken van de Omgevingsdienst (OD) Flevoland en Gooi en Vechtstreek, waarin meteen duidelijk werd wat de oude tekst was en hoe de nieuwe tekst zou worden. Zo’n tabel is er niet bij de gemeenschappelijke regeling OD Noord Holland Noord. Kunnen Gedeputeerde Staten ervoor zorgen dat zo’n tabel er wel elke keer is?

Als kaderstellende en controlerende partij maken wij ons wel zorgen over de capaciteit van de Omgevingsdiensten.

Ons bereiken veel klachten over de manier waarop Omgevingsdiensten communiceren, namelijk: te traag, onvoldoende meedenkend met bezorgde burgers en Omgevingsdiensten die aangeven niet alles goed te kunnen onderzoeken of te kunnen handhaven omdat ze de capaciteit er niet voor hebben.

Zijn GS bereid om dit nader te onderzoeken en hierover terug te rapporteren?

Interessant voor jou

Rondvraag commissie NLG: Circuit van Zandvoort en Formule 1

Lees verder

Voorstel organiseren werkbezoek opvangcentra wilde dieren in nood

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer