Bijdrage Voor­dracht Toepassen PCR project Everest Tata Steel


Green­washing Tata Steel met CO2-opslag

7 juni 2021

Voorzitter,

Er ligt heel plotseling een voorstel van GS die rechtstreeks uit de pen van Tata lijkt te komen. Ongeveer alles waar Tata om vraagt bij het college in haar brief, wordt overgenomen in het voorliggende voorstel. Alles moet snel.

Dit voorstel gaat niet direct om de goedkeuring van project Everest, maar dit voorstel wijkt af van een zorgvuldig proces en duwt iedereen verder een doodlopende weg op, waardoor we straks niet meer kunnen keren. Het is met miljarden weer doorschuiven van problemen naar volgende generaties, waarbij we ons afhankelijk maken van vervuilende activiteiten.

GS zegt o.a. letterlijk:Met dit voorstel kan sneller worden gestart met het afvangen van CO2.”

GS maakt hier indirect al een keuze en geeft ook een waardeoordeel. Dat wekt geen objectieve indruk richting alternatieve plannen. GS wil een haalbaarheidsstudie naar de FNV-plannen. Wie gaat die uitvoeren en wanneer moet het klaar zijn? Worden daarin ook de maatschappelijk baten meegenomen (ook voor toekomstige generaties) en vergeleken met die van Everest plannen? Is er eigenlijk zo’n onafhankelijke studie uitgevoerd naar Everest project en andere alternatieven, zodat we straks kunnen vergelijken?

Kortom: Dit zijn belangrijke keuzes en het is onverstandig om overhaast te handelen.