Begroting Wadden­fonds 2020


Visserij uitkopen en geen geld naar dierenleed

7 juni 2021

Begroting Waddenfonds 2020: Visserij uitkopen en geen geld naar dierenleed

Voorzitter,

De ecologie van ons Waddengebied is onbetaalbaar.

Deze begroting is gebaseerd op het oude Uitvoeringskader. Wij komen in de zomer met een aanscherping van dat kader om ons prachtige Waddengebied te beschermen.

Voor dit stuk uiten we onze zorgen over de impact van de visserij, die afgelopen decennia desastreus was. Goed dat vissers nu worden uitgekocht.

Het project “Vissen voor verbinding” waarbij zeeforel wordt uitgezet om meteen weer gevangen te worden om - ik citeer- de “sterke sportviseconomie“ te stimuleren is echter absurd en past niet bij de goede bedoelingen van het Waddenfonds. Er hoort geen overheidsgeld naar dierenleed te gaan. We hopen dat het Waddenfonds in het vervolg bij projectbeoordeling dierenwelzijn meeweegt.