Toet­sings­kaders voor dieren­welzijn en advies door onaf­han­ke­lijke dieren­wel­zijns­ex­perts


Dieren­welzijn meewegen bij spon­sor­beleid evene­menten

3 februari 2020

Voorzitter,

Er is een sterke maatschappelijke wens om het welzijn van dieren te verbeteren.

Die wens overstijgt partijpolitiek.

Twee weken geleden, hoorde ik D66 Kamerlid Tjeerd de Groot bij een evenement nog zo mooi zeggen: we moeten weer uitgaan van het perspectief van het dier.

Dat is een kwestie van basisfatsoen.

We hebben met z’n allen besloten dat dierenwelzijn meegewogen moet worden bij ons sponsorbeleid, en dat we die moeten monitoren en evalueren.

Er spelen hier twee problemen. Ik zal die kort schetsen én twee oplossingen bieden.

Het eerste probleem is dat er heldere kaders ontbreken, om correcte besluitvorming en evaluatie te waarborgen.

Want aan de ene kant hebben we als PS vastgesteld dat de provincie soms wat verder moet gaan dan de landelijke wet- en regelgeving om dieren fatsoenlijk te kunnen beschermen. Dat hebben we terecht erkend toen we ons als PS keerden tegen het levend koken van dieren bij evenementen. Dat hebben we ook gedaan door ons uit te spreken tegen inzet van roofvogels voor shows.

De provincie kan daar natuurlijk niet altijd in sturen. Maar júist bij provinciaal beleid zoals sponsoring - waarbij alles draait om reputatie en uitdragen van de waarden van de provincie - hebben we die vrijheid én verantwoordelijkheid.

Aan de andere kant sponsoren we op dit moment evenementen waarbij dieren lijden onder onnatuurlijke spiermassa. Evenementen waarbij dieren met dwangmiddelen kunstjes moeten uitvoeren en wilde dieren zoals slangen en krokodillen worden ingezet.

Wat je daar verder ook van vindt, ons beleid neigt nu naar willekeur. En zonder heldere kaders, zal dat ook zo blijven.

Op die manier kunnen wij niet zorgvuldig controleren en evalueren.

Daarom is de oplossing: stel heldere kaders rond dierenwelzijn. Ook de VVD erkent dat belang op haar landelijke website.

Voorzitter,

Nu het tweede probleem. Als de provincie geld inzet voor evenementen waarbij dieren worden gebruikt, is het belangrijk om dan op zijn minst te waarborgen dat we volledig en onafhankelijk worden geïnformeerd over dierenwelzijn bij zulke evenementen.

Nu worden GS echter vooral geïnformeerd door de te sponsoren evenementen zelf. Dat is ontoereikend. Daarmee doen we niet alleen de dieren tekort, maar ook onszelf als PS en als overheidslaag die zegt dierenwelzijn serieus te nemen.

We horen volledige informatie te krijgen, om een correcte afweging te kunnen maken.

Ook deze oplossing is simpel: de dierenwelzijnsexperts die niet aan de te sponsoren sector verbonden zijn, moeten gehoord worden. Zij hebben immers geen enkel belang bij het geld van de provincie, maar richten zich alleen op het waarborgen van dierenwelzijn. En dat is precies wat Provinciale Staten eerder GS hebben gevraagd om te doen.

Een kwestie van basisfatsoen.

Geachte collega’s van GS en PS: we vragen u vandaag niet veel. We vragen slechts om dat basisfatsoen te tonen.

En juist omdat het stellen van heldere kaders belangrijk is, en juist omdat volledige informatievoorziening nodig is, dienen wij – samen met de SP en 50Plus/Partij voor de Ouderen - daarom de volgende Motie Vreemd aan de Orde van de Dag in, met het dictum:

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om:

  • toetsingskaders voor dierenwelzijn op te stellen en bij verdere monitoring en evaluatie zich ook te laten adviseren door onafhankelijke dierenwelzijnsexperts;

en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u welWij staan voor:

Interessant voor jou

'De Kop werkt'

Lees verder

Burgerinitiatief "Stop de boskap in de Schoorlse- en Noord-Kennemerduinen"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer