Motie Onaf­han­ke­lijke toetsing dieren­welzijn bij evene­menten


Ingediend door PvdD, SP, 50PLUS/PvdO

3 februari 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 3 februari 2020 te Haarlem, ter bespreking van Motie Vreemd aan de Orde van de Dag;

constaterende dat:

  • Provinciale Staten onlangs via een motie hebben uitgesproken dat dierenwelzijn mee moet worden gewogen in het provinciaal beleid voor sponsoring van evenementen;
  • dierenwelzijn daarna door Gedeputeerde Staten in de notitie over uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023 is opgenomen;
  • Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dat de resultaten van evenementensponsoring gemonitord en geëvalueerd zullen worden, o.a. op het gebied van (verbetering van) dierenwelzijn[1];
  • er op dit moment echter geen toetsingskaders zijn voor dierenwelzijn zijn opgesteld;

overwegende dat:

  • zonder toetsingskaders voor dierenwelzijn de resultaten van evenementensponsoring op dat gebied niet goed gemonitord en geëvalueerd kunnen worden;
  • het voor correcte toetsing van belang is dat Gedeputeerde Staten bij zaken rond dierenwelzijn worden geadviseerd door onafhankelijke dierenwelzijnsexperts, die niet verbonden zijn aan een van de te sponsoren activiteiten;
  • toetsingskaders voor dierenwelzijn op te stellen en bij verdere monitoring en evaluatie zich ook te laten adviseren door onafhankelijke dierenwelzijnsexperts;

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om:

  • toetsingskaders voor dierenwelzijn op te stellen en bij verdere monitoring en evaluatie zich ook te laten adviseren door onafhankelijke dierenwelzijnsexperts;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100160757


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, FvD, 50Plus/PvdO, SP

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, CDA, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Stop de verhuurderheffing

Lees verder

Amendement over windturbines en trekroutes vogels en vleermuizen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer