Burger­ini­ti­atief "Stop de boskap in de Schoorlse- en Noord-Kenne­mer­duinen"


3 februari 2020

De mens: er is geen soort dat zoveel invloed heeft op de aarde. Om ons heen is dat te zien door steden die we bouwen, wegen die we aanleggen, de deken van stikstof over onze kwetsbare natuur die we veroorzaken en de uitstoot van CO2 en methaan die het klimaat veranderen. Als we groen niet bulldozeren voor woningen, dieren laten verdwijnen door inpikken van leefgebied, gif blijven gebruiken en de temperatuur laten oplopen, vermesten we de boel wel met stikstofoxiden en ammoniak.

Om dat tegen te gaan moeten we natuur díé we nog hebben koesteren, stikstof vastleggen en moeten we de vervuiling stoppen. Als we één van deze drie dingen niet doen, wordt het alleen maar minder met de natuur.

Stel, je stopt de stikstofdepositie en de vervuiling, maar je walst de natuur plat voor woningen, dan heb je geen natuur meer.

Behoud je de natuur, stop je de zeespiegelstijging, maar ga je door met vermesting, óók dan is alle moeite voor niets geweest.

Dat is precies wat er hier aan de hand is. Je kán de bomen omkappen om bepaalde natuur terug te brengen, leefruimte te creëren voor bepaalde soorten en de habitatafspraken waar te maken. Maar óf je mist klimaataanpak en Rutger Bregman krijgt gelijk en “Het water komt”, óf de hele boel groeit weer dicht door de vermesting door de vee-industrie niet aan te pakken.

Een onverdeelde aanpak is wat de overheid moet doen. Niet aan één knop draaien, maar eerst nadenken en dan de schouders eronder.

Dat is nu precies wat er niet gebeurt en waar het burgerinitiatief wel toe oproept. Betrek klimaat, milieu en een hele rits mee in de besluitvorming. Doe je dat niet, doe dan geen zinloos werk; maar Kap het Kappen.

Nu zouden we als Partij voor de Dieren met een hele rits voorstellen kunnen komen, als het op korte termijn onder de Kritische Depositie Waarde voor stikstof uitkomen, een plan indienen om van CO2-uitstoot naar CO2 vastleggen te gaan. Maar een hele stapel moties is nog geen volledig beleid.

Het aan de ene kant bomen kappen om over een paar maanden met een bomenplan te komen; richting het einde van het jaar de Urgenda-doelen te halen en ooit een keer het stikstofprobleem op te lossen, is óók geen volledig beleid: het is los stuivend zand.

De oproep van het burgerinitiatief gaat daarom verder dan alleen het voorkomen van de boskap. Het roept juist op om niet vooruit te schuiven, en om alles te overzien. En pas dan een definitieve keuze te maken, dat uitlegbaar is op alle vlakken. Die ook omwonenden en bewoners zullen snappen. Om deze reden zullen we dit burgerinitiatief ondersteunen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Toetsingskaders voor dierenwelzijn en advies door onafhankelijke dierenwelzijnsexperts

Lees verder

Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer