Pip 241


6 maart 2019

Voorzitter,

Groot onderhoud van wegen kan je het goed doen of niet goed doen. Het biedt kansen om het beter te maken. Niet alleen verkeersveiliger, maar ook goed ingepast in het landschap.

Om ongelukken te voorkomen zijn3 maatregelen te nemen:

a. De automobilist gaat langzamer rijden.

b. De provincie gaat geleiderails plaatsen

c. De provincie gaat bomen omhakken.

Voorzitter van alle opties wordt er gekozen voor de laatste variant. De Vroem-Vroem gaat boven het Groen-groen.

Het nu voorliggende PIP, zorgt dat we akkoord gaan met de aantasting van het landschap, zonder dat het landschapsplan meegenomen is in de besluitvorming. Bomen worden gekapt, zonder dat er aanvullend gekeken wordt naar bescherming en herstel.

Daarom wil Partij voor de Dieren de werkzaamheden aan de A.C. de Graafweg expliciet koppelen aan het landschapsplan. En daarom het volgende amendement:

Met dit amendement voorkomen wij ongelukken met de natuur: het onnodig kappen van gezonde bomen.