Pip 247


6 maart 2019

Voorzitter,

Groot onderhoud van wegen kan je het goed doen of niet goed doen. De opgave aan GS was duidelijk: de natuur en de leefbaarheid mogen er niet op achteruitgaan. Helaas, het is GS niet gelukt om hieraan te voldoen.

Dit pip is ook doordrongen van bijzondere logica. Ik neem ze even door en in parafraseer:

“Het verhogen van de gemiddelde snelheid, zal de uitstoot van stikstof en fijnstof verminderen.” Als GS effectief de uitstoot had willen verminderen, had ingezet moeten worden op verminderen van het aantal bewegingen. Een auto die niet rijdt, stoot minder uit dan één die wel rijdt.

“Weidevogelleefgebied en NNN verminderen en daarom wordt er éénmalig geld gestort.” De Mantra van de gedeputeerde, structurele kosten worden gedekt door structurele middelen gaan niet op voor natuur. De natuurschade tot de oneindigheid, wordt éénmalig afgekocht met een fooi.

“Met dit PIP gebeurt er nog niets, er gaat nog geen schop in de grond”. Fysiek wellicht niet, maar op papier gaan we wel akkoord gaat met het besluit om de regels, verbeelding, toelichting, rapporten en onderzoeken vast te stellen.

U snapt voorzitter, we kunnen niet instemmen met het tweede besluit in de voordracht.

Daarnaast is het voorstel om de Crisis en Herstelwet te gebruiken. Er zijn twee redenen om dit te doen. OF om werkgelegenheid te stimuleren. Maar met de stijgende kosten van wegenbouw, door tekort aan personeel kan dat het niet zijn.

OF als overgang naar de omgevingswet. De wet die participatie als kern heeft. Waarbij vooraf met burgers en bedrijven naar overeenstemming en oplossingen gezocht wordt. Voorzitter, dat kan ook de reden ook niet zijn gezien de gesprekken die niet gevoerd zijn en plannen die niet gehoord worden.

En daarom het volgende amendement.

Interessant voor jou

Provinciale steun voor Formule 1

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer