Provin­ciale steun voor Formule 1


27 mei 2019

Voorzitter, onze mening staat! Op 12 november hebben we gesproken over de F1 en toen hebben we ook voor de motie gestemd dat we “zonder F1 sneller naar een duurzame provincie” gaan.

Nu komt de F1 er en als dat past binnen de huidige 12 dagen en milieu contouren, dan is dat zo. Er is geen aanleiding om dat te verruimen, sterker nog. Miljoenen bezoeken het van nationaal Park Zuid-Kennemerland waarderen de rust en de stilte en we moeten kritisch kijkend naar de activiteiten die geluidsbelasting en druk zetten op het Natura 2000 gebied.

In die vergadering van 12 nov. vond ik de bijdrage van dhr. Heijnen ook pakkend en ik quote “op een drukke stranddag komen er meer mensen naar Zandvoort dat er op een Formule 1 race zouden afkomen”. Wat betreft het aantal bezoekers zijn we het daar mee eens en maken wij ons niet druk.

Op dat punt is het persbericht opmerkelijk wat betreft het nodig zijn van de provinciale kennis en kunde voor o.a. verkeersmanagement. Het is aardig van GS om hulp aan te bieden. Maar we betwijfelen of dat nodig is. Wij zijn benieuwd naar de afwegingen van de gedeputeerde Bond in dit bericht.