Amen­dement: geen Crisis- en Herstelwet bij N247


5 maart 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 maart 2019, Haarlem, ter behandeling van Vaststellen definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) N247,

besluiten in bovengenoemde voordracht het 4de besluitpunt:

“4. Daarbij te vermelden dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is.”

te verwijderen:

Toelichting

Het toepassen van de Crisis- en herstelwet is een politieke keus. Er is op dit moment geen reden om deze wet toe te passen, aangezien zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid.

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen