Amen­dement: geen Crisis- en Herstelwet bij N247


5 maart 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 maart 2019, Haarlem, ter behandeling van Vaststellen definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) N247,

besluiten in bovengenoemde voordracht het 4de besluitpunt:

“4. Daarbij te vermelden dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is.”

te verwijderen:

Toelichting

Het toepassen van de Crisis- en herstelwet is een politieke keus. Er is op dit moment geen reden om deze wet toe te passen, aangezien zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid.

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Geen nee tegen rol verduurzaming RUD

Lees verder

Maak alle kosten Formule 1 inzichtelijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer