Amen­dement Geen nee tegen rol verduur­zaming RUD


4 maart 2019

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 4 maart 2019

ter behandeling van de Zienswijze kadernota 2020 van RUD Noord-Holland Noord (VD-26),


besluiten in de voordracht

  • De tekst bovenaan pagina 2:

Deze rol komt bovenop de wettelijke taken. De RUD NHN stelt daarom dat het belangrijk is in kaart te brengen wat zijn precieze rol zal zijn en hoe deze uitgewerkt dient te worden. Ook hier voorziet de RUD NHN een extra financiële bijdrage van de partners door het opnemen van een PM-post. Als provincie hebben wij meermaals duidelijk gemaakt geen behoefte te hebben aan deze rolinvulling door de RUD NHN. Uiteraard staat het gemeenten vrij daarin een andere afweging te maken. Daarbij gaan we er vanuit dat dit via separate afspraken tussen de RUD NHN en de gemeenten verloopt. De provincie gaat niet akkoord met een extra financiële bijdrage.

te wijzigen in:

Deze rol komt bovenop de wettelijke taken. De RUD NHN stelt daarom dat het belangrijk is in kaart te brengen wat zijn precieze rol zal zijn en hoe deze uitgewerkt dient te worden. Ook hier voorziet de RUD NHN een extra financiële bijdrage van de partners door het opnemen van een PM-post. Wij waarderen de ambitie van de RUD om als versneller en verbinder van verduurzaming in de regio te willen optreden. Als provincie hebben wij echter meermaals duidelijk gemaakt op dit moment geen behoefte te hebben aan deze rolinvulling door de RUD NHN. Uiteraard staat het gemeenten vrij daarin een andere afweging te maken. Daarbij gaan we er vanuit dat dit via separate afspraken tussen de RUD NHN en de gemeenten verloopt. De provincie gaat voorlopig niet akkoord met een extra financiële bijdrage.

Linda Vermaas Michel Klein

Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP


Status

Verworpen

Voor

SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, CU/SGP

Tegen

50+, CDA, PvdA, D66, 50plus, PVV, OuderenpartijNH

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer