Amen­dement: land­schapsplan voor A.C. de Graafweg


4 maart 2019
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 maart 2019, Haarlem, ter behandeling van Vaststelling Provinciaal Inrichtingsplan (N241) Herinrichting A.C. de Graafweg (VD-23),
besluiten in bovengenoemde voordracht het volgende punt toe te voegen:

5. het college van Gedeputeerde Staten op te dragen een landschapsplan voor de A.C. de Graafweg voor te bereiden, door PS vast te laten stellen, en fysieke voorbereidende werkzaamheden pas te starten na vaststelling van dit landschapsplan.

Toelichting
Een landschapsplan is op dit moment in ontwikkeling en is een belangrijk onderdeel voor de A.C. de Graafweg. Ingrepen die worden voorgesteld dienen in een landschapsplan, gemitigeerd of gecompenseerd te worden, dan wel het landschap te versterken. Om te voorkomen dat wezenlijk onderdelen van het landschapsplan onmogelijk worden gemaakt door fysieke ingrepen op basis van het PIP, dient de uitvoering van die fysieke maatregelen pas te starten na vaststelling van het landschapsplan. Dit voorkomt dat grote, oude bomen worden gekapt, voordat een goed landschapsplan is vastgesteld. Het kappen van grote bomen is immers niet in korte tijd te herstellen met jonge boompjes.

Fabian Zoon

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, OuderenpartijNH, CU/SGP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie leve de rosse stekelstaart

Lees verder

Amendement Geen nee tegen rol verduurzaming RUD

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer