Motie leve de rosse stekel­staart


4 februari 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 februari 2019, Haarlem, ter behandeling van de motie;

constaterende dat:

- het college Gedeputeerde Staten op 4-7-2018 een besluit hebben doen uitgaan tot bestrijding van de rosse stekelstaart in de provincie Noord-Holland;

- de Europese verordening (artikel 18) ruimte laat om niet te bestrijden;

- de populatie rosse stekelstaarten in Nederland sinds 2010 niet meer lijkt te groeien;

overwegende dat:

- de rosse stekelstaart in Noord-Holland geen enkele schade aanricht, zoals landbouwschade of schade aan natuur en eigendom;

- niet is aangetoond dat de Nederlandse stekelstaarten elders enige vorm van schade aanrichten;

van mening dat:

- het enkele feit dat een dier op een lijst staat onvoldoende reden is om het dier dood te maken;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

- het besluit om alle rosse stekelstaarten dood te schieten in te trekken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50plus, PVV, GL, SP

Tegen

PvdA, ONH, VVD, CDA, D66, CU-SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer