Maak alle kosten Formule 1 inzich­telijk


27 mei 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 27 mei 2019 in Haarlem;

constaterende dat:
- het circuit Zandvoort een afspraak heeft gemaakt met Formula One Management om de komende drie jaar de Grand Prix te organiseren op het circuit van Zandvoort;
- de infrastructuur richting Zandvoort en de overnachtingsfaciliteiten naar verwachting niet voldoende zijn om het grote aantal bezoekers te verwerken;
- de provincie heeft gemeld dat zij “vanuit haar expertise en bevoegdheden mee helpt om van de Dutch GP een succesvol evenement te maken”;

overwegende dat:
- het nog onduidelijk is wat die hulp in houdt en welke kosten daarmee gemoeid zijn;

van mening dat:
- inwoners van de provincie recht hebben om te weten hoe veel publiek geld besteed wordt in verband met de Formule 1 in Zandvoort;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
- alle kosten die gemaakt worden in verband met het mogelijk maken van de Formule 1 in Zandvoort, inclusief indirecte kosten en naar voren gehaalde investeringen, bij te houden en PS daarover te rapporteren,

en gaan over tot de orde van de dag.

ChristenUnie

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: geen Crisis- en Herstelwet bij N247

Lees verder

Amendement Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met betrekking geitenhouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer