Pip Corridor Amsterdam-Hoorn


6 maart 2019

Voorzitter,

Een integraal plan heeft zijn ongelijkheid. Want hierbij wordt het onzinnige A8 project in hetzelfde plan gegoten als de zo hard nodige natuurverbindingen. Wordt er voor de mens €90-140 mlj. uitgetrokken voor de A7 bij Purmerend, kost het project van 4 loopplanken voor dieren 5 duizend euro. Je kan je afvragen, is daar wel dit integrale plan voor nodig? Of is wordt dit gedaan om grijze projecten, een groen tintje te geven? Bent u tegen asfalt, dan stort de woelmuis in het water.

U snapt voorzitter, dat we weinig zien in landelijke projecten voor de uitbreiding van de A-wegen en de A8-A9. Delen die nu niet in de voordracht staan.

Maar wel in de Fiets, OV knooppunten en natuurverbindingen projecten.

Wat overblijft is het project N516-AVANT, dat EN HOV verbeteringen bevat EN 110 bomen ten ziele doet gaat. De voorkeursvariant B kent wel het meeste draagvlak, maar zijn er nog te veel vraagstukken; waaronder flora & fauna.

Op dat punt wil de Partij voor de Dieren terugkoppeling zien en de mogelijkheid hebben om bij te sturen. Kan de gedeputeerde dat toezeggen?