Bijdrage Motie Vreemd A9 Heiloo


5 februari 2019

Geachte voorzitter,

Opeens wordt er een sprint gemaakt met de aansluiting van Heiloo en een vierde aansluiting van de Boekelermeer op de A9. Al maanden ligt het project stil in afwachting op een uitspraak van de Raad van State. En terecht! Onomkeerbare activiteiten kunnen niet plaatsvinden, zonder dat de juiste procedures gevolgd zijn. Er lopen op dit moment meerdere bezwaarprocedures en er is ook een stevige uitspraak van het Europese hof over de PAS, waar de RvS zich nu over buigt.

De Commissie van Bezwaarschriften van Heiloo heeft ook verzocht de sloop- en kapwerkzaamheden aan te houden tot er uitspraak is van de RvS.

Voor nu lijkt het dat er op 14 februari een zitting is bij de RvS en dat de stuurgroep eind februari besluit hoe verder te gaan.

Toch heeft gedeputeerde staten eind vorige week omwonende laten weten dat op 11 februari begonnen wordt met het kappen van de bomen en de sloop van een stolpboerderij. GS lijkt hiermee een doorbraak te willen forceren in de werkzaamheden, voor dat er deugdelijke procedures afgerond zijn. Deze werkzaamheden zijn niet alleen duur, maar waarschijnlijk onnodig afhankelijk van de uitspraak van de Raad van Staten en de beslissing van de stuurgroep.

Het project kan sowieso geen sympathie krijgen van de Partij voor de Dieren en de SP, maar door nu de sloophamer te pakken, zonder de procedures af te wachten, is de verkeerde volgorde.

Daarom roepen fracties van PvdD en de SP op om:

de geplande werkzaamheden niet uit te voeren, tenminste tot er duidelijkheid is rond de procedures bij de Raad van State;

en gaan over tot de orde van de dag.

Interessant voor jou

Bijdrage PMI

Lees verder

Pip Corridor Amsterdam-Hoorn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer