Overgang naar plant­aardig voed­sel­pa­troon nood­za­kelijk onderdeel van verduur­zaming van de eigen orga­ni­satie


Rondvraag gede­pu­teerde Pels

20 januari 2022

Onder agendapunt 14c heeft GS in een digitaal boekje een selectie gemaakt van projecten gericht op stappen om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. Dit zou als inspiratie voor elkaar en partners moeten dienen.

Er is een wetenschappelijke consensus dat door het actief inzetten op de overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitten (plantaardige voeding), er grote winst voor het klimaat valt te behalen. Eerder publiceerde o.a. Oxford Universiteit, Harvard Universiteit en de internationaal gerenommeerde denktank Chatham House. Zonder flinke stappen richting een plantaardig voedselsysteem halen we doelen van hat Parijs Akkoord niet. Deze maand werd dat weer bevestigd door onderzoekers van Universiteit Leiden. Die laten ook de voordelen voor natuur en gezondheid zien.

Ook de provinciale Voedselvisie erkent dat plantaardig de meest duurzame keuze is. Gedeputeerde Pels heeft gezegd bij o.a. het inkoopbeleid en catering de noodzaak voor plantaardige eiwittransitie mee te nemen.

Toch zien we geen voorbeeld van deze inzet in het digitale inspiratieboekje voor de provincie. Terwijl dat van meerwaarde zou zijn, juist als signaal naar anderen en een stap in bewustwording. Er is ondanks de wetenschappelijke consensus namelijk nog te weinig bekendheid met het feit dat we met z’n allen door inzet op plantaardig veel klimaatwinst kunnen halen.

Vraag:
Is de gedeputeerde bereid om ook de noodzaak van eigen inzet op de transitie naar plantaardige voeding mee te nemen in het overzicht van verduurzamingsmaatregelen onderweg naar klimaatneutraal, o.a. om bewustwording over dit onderwerp te creëren?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Slimme en veilige mobiliteit voor mensen en andere dieren

Lees verder

Geen plaats voor hyperscale datacenters in Noord-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer