Geen plaats voor hyperscale data­centers in Noord-Holland


31 januari 2022

Voorzitter,

Bij een Datacenterstrategie verwacht de Partij voor de Dieren een… strategie. Een strategie waar de grenzen aan de groei in bepaald worden. Niet alleen ruimtelijk: waar we Hyperscale datacenters positioneren. Maar ook hoe we omgaan met water, maar vooral met energie. Want we staan voor een enorme uitdaging. De noodzakelijk afbouw van gas, verplicht ons de overstap naar duurzame stroom. We zullen de honger van meer energie moeten omdraaien naar energiebesparing. Dat doen we niet met meer Hyperscale Datacenters.

De toekomstige elektrificering van een bedrijf als Tata is daar nog niet eens in meegenomen. Zwart/wit gezegd: kies je voor Hyperscale Datacenters, dan kies je voor langere vervuiling van Wijk aan Zee.
Het elektriciteitsnet is niet op toegerust op meer, meer, meer. We hebben juist een tekort aan elektra. TenneT heeft een investeringsplannen tot 2031 voor mitigatie van bestaande knelpunten. Of daar nieuwe knelpunten bij moeten komen is een politieke keus. Dit komt ook aan bod in het Buck-rapport dat grondlegger is van deze strategie; maar aanbevelingen zijn maar deels overgenomen.

Voor een Hyperscale datacenter maakt de locatie weinig uit. Europa is verdeeld in een enkele regio’s. Welk datacenter gebruikt wordt, zal bepaald worden door beschikbaarheid van groene stroom en de prijs. Er is ook geen noodzaak voor meer Hyperscale datacenters op dit moment. Nederland heeft de meeste Hyperscale datacenter capaciteit per inwoner.

De grootste zorg zit dus in het ontbreken van een plafond. Aan duidelijkheid. Niet door te zeggen: bij een watertekort, is er een verdringingsreeks in het afsluiten. Maar in een planning: We hebben zoveel zoetwater capaciteit: daar kunnen we het volgende mee doen. Dát is strategiebepaling. En dat zouden we ook moeten doen voor energie. Een Regionale Energie Strategie op Verbruik. Tot die tijd is een pas op de plaats noodzakelijk. En geen oneindige groei, onder zachte voorwaardes zoals nu voorgesteld wordt.

Interessant voor jou

Overgang naar plantaardig voedselpatroon noodzakelijk onderdeel van verduurzaming van de eigen organisatie

Lees verder

Bijdrage Verbinding A8-A9, Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer