Slimme en veilige mobi­liteit voor mensen en andere dieren


Bijdrage Regionale werk­agenda mobi­liteit Zuid-Kenne­merland IJmond

20 januari 2022

Voorzitter,

Ons wordt gevraagd om aanscherpingen mee te geven aan Gedeputeerde Staten. En dat doen we graag.

Eerst: fijn dat deze agenda gezondheid en biodiversiteit als een “must” totaalpakket koppelt aan mobiliteitsvraagstukken.

Dan een concreet verbeterpunt dat we willen meegeven. En hier hechten wij veel waarde aan:

We vragen GS om, als het gaat om veilige en slimme mobiliteit (een van de 4 regionale ambities), expliciet aandacht te besteden aan veiligheid van de vele wilde dieren die in de regio wonen. Het aantal menselijk slachtoffers moet zoveel mogelijk richting nul. Die ambitie zou vanzelfsprekend ook voor andere dieren moeten gelden. Hebben we eerder ook gevraagd. Ondertussen stijgt het aantal aangereden dieren en ook verzekeraars hebben provincies opgeroepen te investeren in slimme oplossingen. Dat is ook “Smart Mobility”. Met onze mobiliteit en bijbehorende infrastructuur raken we diep in het leven van dieren. In deze regionale agenda worden ze niet één keer genoemd. Vraag aan GS is om daar verandering in te brengen.

In het verlengde hiervan een vraag over het onderzoek naar de herten die aan de Zeeweg in Zandvoort worden aangereden. In de stukken staat dat Wageningen Universiteit in opdracht van de provincie oplossingen verkent. Er is een klankbordgroep met o.a. Faunabeheereenheid, maar er is geen enkele organisatie die de belangen van de dieren daar vertegenwoordigt. We hebben met gedeputeerde Dierenwelzijn Ilse Zaal afgesproken dat we als provincie proactiever dierenwelzijnsorganisaties bij zulke vraagstukken zullen betrekken.

Ons verzoek aan GS is: betrek dierenwelzijnsorganisatie zoals Dierenbescherming/Faunabescherming bij het onderzoek. Zoals in het stuk terecht staat: samen ben je slimmer. Graag een toezegging van de gedeputeerde.

Ten slotte: het spreekt voor zich dat we de algemene ambitie voor 22% CO₂-vermindering voor de mobiliteit in pas 2030 onverantwoord laag vinden, gezien de levensbedreigende klimaatcrisis. Het past dan ook niet om meer wegen aan te leggen, zoals A8-A9. Dit terwijl de betaalbaarheid van OV zorgen baart. Deelt GS deze zorgen?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Verbinding A8-A9, Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief

Lees verder

Overgang naar plantaardig voedselpatroon noodzakelijk onderdeel van verduurzaming van de eigen organisatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer