Lucht­ver­vuiling door Tata/Harsco


17 juni 2019

Voorzitter.

Noord-Hollanders hebben eerder in het publieksonderzoek van de provincie aangegeven het verbeteren van de luchtkwaliteit van zeer groot belang te vinden en deze opgave te verkiezen boven economische doelen. De opdracht van de burger is dus helder, niet economische groei maar de leefbaarheid moet altijd voorop staan. Te vaak moeten Noord-Hollanders nog met lede ogen toezien hoe het milieu, de luchtkwaliteit en het schaarse groen worden geofferd op het altaar van economische groei. Dat dat ook voor de bewoners van Wijk aan Zee geldt, bleek uit het recente verontrustende RIVM-rapport over de grafietregen afkomstig van Harsco. Lange tijd werden kinderen blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, zonder dat de provincie dat tijdig kon signaleren en kon optreden. Allereerst moet gezegd worden, fijn dat de gedeputeerde onderzoek heeft laten doen door het RIVM, dat mag wat ons betreft wat vaker en uitgebreider, maar nu dit onderzoek een zeer zorgwekkend tipje van de sluiter heeft opgelicht, blijven niet alleen burgers maar ook PS met veel onbeantwoorde vragen en zorgen zitten. Dat is een van de redenen waarom wij hier weer staan. Wij willen zeker weten dat de gezondheid van alle inwoners van de provincie vooropstaat. Wij hebben van tevoren meerdere vragen ingediend, maar ik wil twee even benadrukken. Twee simpele maar cruciale vragen.

1. Kan de gedeputeerde garanderen dat hij de gezondheid van mensen en andere dieren altijd op de eerste plaats boven de economische belangen stelt? Graag een helder ja of nee.

2. Welke concrete stappen gaat de gedeputeerde nemen om te voldoen aan de wens van Noord-Hollanders om leefbaarheid boven economische doelen te stellen?

Ik wil nu even uitzoomen en naar het grotere plaatje kijken. De problemen bij Tata/Harsco moeten serieus en per direct aangepakt worden. Tegelijkertijd is het probleem veel groter, de leefbaarheid in de provincie staat in het algemeen onder grote druk door landbouw, verkeer, luchthaven en industrie. Er zijn meer bronnen van gevaarlijke vervuiling. Dat doet het RIVM-rapport ook vermoeden, want hieruit bleek dat de hoeveelheid zogenaamde PAK’s bij de eerste veegmonsters dus nog vóór de grafietregen, voor een gevaarlijke hoog risico op kanker zorgen. Dat betekent dat er zelfs los van de grafietregen een mogelijk gevaar is voor de volksgezondheid. Wij hebben blijkbaar een veel breder probleem. Heeft de gedeputeerde daarbij stilgestaan? Welke actie gaat de gedeputeerde daarop ondernemen? Laat ik helder zijn, wij zetten ons compromisloos in om leefbaarheid van alle inwoners van de provincie op de eerste plaats te zetten, omdat de gezondheid van onze natuur, mensen en andere dieren nooit een compromis mag zijn. Gezondheid is immers een voorwaarde voor ons bestaan. Overal waar GS dat uitgangspunt hanteren, zullen zij ons aan hun zijde vinden. Maar als GS de tegenovergestelde weg kiezen, zullen wij ze onverbiddelijk kritisch bevragen en aanjagen.